Văn bản Sở Y Tế

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Y Tế.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
75/TB-BV 20/10/2023 75/TB-BV THÔNG BÁO CÔNG KHAI Thông tin về nhu cầu mua sắm phần mền quản lý bệnh viện His 6.0
74/TB-BV 29/09/2023 74/TB-BV Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm trang thiết bị văn phòng Của Bệnh viện đa khoa huyện Đồng văn.
271/KSBT 27/09/2023 271/KSBT Ve viec cung cap bao gia
268/KSBT 22/09/2023 268/KSBT Bao gia VTYT
TM003/KSBT 08/09/2023 TM003/KSBT V/v Đề nghị cung cấp báo giá sản phẩm dinh dưỡng (lần 3)
249 08/09/2023 249 V/v Đề nghị cung cấp báo giá
TM002/KSBT 07/09/2023 TM002/KSBT V/v Cung cấp báo giá Tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá lần 2
380/BV-TCKT 06/09/2023 380/BV-TCKT “V/v đề nghị cung cấp báo giá”
236 30/08/2023 236 Cung cấp thông tin báo giá!
V/v Đề nghị cung cấp báo giá sản phẩm dinh dưỡng (lần 2) 30/08/2023 V/v Đề nghị cung cấp báo giá sản phẩm dinh dưỡng (lần 2) 235
143/TB-SYT 25/08/2023 143/TB-SYT Về việc mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
432/BVDKTINH 18/08/2023 432/BVDKTINH Về việc công khai thông tin về nhu cầu thực hiện các gói thầu: Bảo dưỡng bảo trì, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị
TTHC_SYT 14/08/2023 TTHC_SYT Công khai TTHC SYT
1823/SYT-KHTC 08/08/2023 1823/SYT-KHTC Về việc đề nghị báo giá
TBSYT0082023 03/08/2023 TBSYT0082023 Thông báo cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
BG001/CDC 28/07/2023 BG001/CDC Cung cấp báo giá sản phẩm dinh dưỡng
315/BV-YHCT 25/07/2023 315/BV-YHCT V/v đề nghị báo giá các Hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế phục vụ kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng Hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế năm 2023 - 2024
TTYTTP/001 21/06/2023 TTYTTP/001 Về việc mời báo giá VTU
BVDV_001 21/06/2023 BVDV_001 Về việc báo giá
TTYTTP_HG 19/06/2023 TTYTTP_HG THƯ MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ MUA HÀNG HÓA, VẬT TƯ Y TẾ