Văn bản Sở Y Tế

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Y Tế.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
165 15/06/2024 165 V/v Đề nghị cung cấp báo giá Máy quay Video kỹ thuật số đồng bộ (DV cam hoặc HD cam)
88/bv-phcn 13/06/2024 88/bv-phcn V/v yêu cầu báo giá thiết bị y tế
163/KSBT 13/06/2024 163/KSBT V/v đề nghị cung cấp báo giá Vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm (lần 2)
257/TB-BVP 04/06/2024 257/TB-BVP Về việc báo giá sữa tươi 001
Về việc đề nghị cung cấp báo giá 31/05/2024 Về việc đề nghị cung cấp báo giá TB_SYT
146/KSBT 31/05/2024 146/KSBT V/v đề nghị cung cấp báo giá Vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm.
101 29/05/2024 101 Mời tham gia tư vấn lập hồ sơ mời thầu
TL/SYT 28/05/2024 TL/SYT Tài liệu HN 20052024
230/BG-BV 24/05/2024 230/BG-BV Về việc gia hạn thời gian tiếp nhận báo giá: Mua sắm, sửa chữ, bảo trì bảo dưỡng thiết bị y tế theo Công văn số 230/BVVTTBYT
33/BVMV 22/05/2024 33/BVMV V/v mời tham gia thẩm định giá
272/BV-BG 21/05/2024 272/BV-BG V/v đề nghị cung cấp thông tin hàng hóa, giá cả, dịch vụ gói thầu Mua sắm trang phục Y tế và đồ vải
TMBG 21/05/2024 TMBG Thư mời báo giá
23/BVMV 21/05/2024 23/BVMV Về việc mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
09/TB-TTTKN 17/05/2024 09/TB-TTTKN V/v Mời báo giá hoá chất, chất chuẩn, vật tư tiêu hao năm 2024
29/TB-BV 13/05/2024 29/TB-BV THÔNG BÁO Về việc mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
23/BV-VTTBYT 09/05/2024 23/BV-VTTBYT Về việc công khai nhu cầu: Mua sắm, sửa chữ, bảo trì bảo dưỡng thiết bị y tế
206/BV-TCHC 09/05/2024 206/BV-TCHC V/v mời cung cấp báo giá phần mềm quản lý Bệnh viện His 6.0
07/TMBG-TTKN 07/05/2024 07/TMBG-TTKN V/v Mời chào giá tủ hút khí độc
112/KSBT-KHNV 06/05/2024 112/KSBT-KHNV V/v đề nghị cung cấp báo giá sản phẩm dinh dưỡng
06/TMBG-TTKN 06/05/2024 06/TMBG-TTKN Mua sắm hoá chất, chất chuẩn, vật tư tiêu hao phục vụ công tác chuyên môn năm 2024