Văn bản Sở Y Tế

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Y Tế.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
132/BV-VT-TTBYT 19/04/2024 132/BV-VT-TTBYT V/v Báo giá thiết bị vật tư
76/BV-VX 30/03/2024 76/BV-VX V/v mời chào giá thiết bị y tế
40/TM-TTYT 27/03/2024 40/TM-TTYT Thư mời chào giá
TL_BANTUYENGIAO_BACHO 19/03/2024 TL_BANTUYENGIAO_BACHO Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng
TU 19/03/2024 TU triển khai Kế hoạch số 533-KH/TU ngày 11/3/2024 của Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư
94/BV-KD 12/03/2024 94/BV-KD V/v đề nghị báo giá các Hóa chất xét nghiệm, Vật tư y tế, Sinh phẩm y tế
50/kh-nv 11/03/2024 50/kh-nv V/v đề nghị cung cấp báo giá hóa chất xét nghiệm
Số:23 /SYT-KHTC 04/01/2024 Số:23 /SYT-KHTC Thư mời thẩm định giá
373/TTYT-VX 15/12/2023 373/TTYT-VX V/v đề nghị cung cấp thông tin báo giá trang phục y tế
547/TB-YDCT 15/12/2023 547/TB-YDCT V/v Đề nghị cung cấp báo giá các mặt hàng vị thuốc y học cổ truyền
356/CV-TTYTVX 08/12/2023 356/CV-TTYTVX Thẩm định giá
355/cv-ttyt 07/12/2023 355/cv-ttyt V/v cung cấp báo giá dụng cụ thực hành dinh dưỡng
337/CV-TTYT/BG 06/12/2023 337/CV-TTYT/BG V/v cung cấp báo giá sản phẩm dinh dưỡng 2023
351/CV-TTYTVX 06/12/2023 351/CV-TTYTVX V/v cung cấp báo giá hóa chất, vật tư Y tế
27/TB-YDCT 04/12/2023 27/TB-YDCT Mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
337/CV-TTYT 29/11/2023 337/CV-TTYT V/v cung cấp báo giá sản phẩm dinh dưỡng
76/BV-KD 27/11/2023 76/BV-KD Cung cấp báo giá Thuốc
Số: 329/KSBT-KHNV 15/11/2023 Số: 329/KSBT-KHNV V/v Đề nghị cung cấp báo giá dụng cụ thực hành dinh dưỡng
80/TB-BVĐV 07/11/2023 80/TB-BVĐV Thông báo Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm trang thiết bị năm 2023 Của Bệnh viện đa khoa huyện Đồng văn
75/TB-BV 20/10/2023 75/TB-BV THÔNG BÁO CÔNG KHAI Thông tin về nhu cầu mua sắm phần mền quản lý bệnh viện His 6.0