HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH SỐ 15/2023/QH15 VÀ THÔNG TƯ SỐ 11/2023/TT-BYT CỦA BỘ Y TẾ, QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐỊA ĐIỂM CẤM HÚT THUỐC LÁ


Ngày 8.6, Sở Y tế tổ chức hội nghị phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 và Thông tư số 11/2023/TT-BYT, quy định về thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá. Dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Y tế; các đồng chí là lãnh đạo các phòng thuộc Sở Y tế, Bệnh xá Công an tỉnh, phòng khám thuộc Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh và các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Nguyễn Văn Giao, Q.Giám đốc Sở Y tế phát biểu khai mạc tại hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Giao, Q.Giám đốc Sở Y tế phát biểu khai mạc tại hội nghị

Tại Hội nghị đại biểu đã được nghe triển khai về Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 và Thông tư số 11/2023/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về việc thực hiện điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng môi trường không thuốc lá. Theo đó, Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 09/01/2023, có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, gồm 12 chương, 121 điều. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 có một số điểm mới như: Thay đổi việc cấp giấy phép hành nghề theo văn bằng chuyên môn sang quy định cấp giấy phép hành nghề theo chức danh chuyên môn; thay đổi phương thức cấp Giấy phép hành nghề từ thông qua xét hồ sơ sang quy định phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề trước khi cấp giấy phép hành nghề; quy định giấy phép hành nghề có giá trị 05 năm và quy định cập nhật kiến thức y khoa là một trong các điều kiện để gia hạn giấy phép hành nghề; Quy định người nước ngoài hành nghề lâu dài tại Việt Nam và khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) cho người Việt Nam phải sử dụng tiếng Việt thành thạo trong KBCB trừ một số trường hợp hợp tác trao đổi chuyên gia, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở KBCB tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ KBCB; Bổ sung quy định cụ thể về tự chủ đối với cơ sở KBCB của Nhà nước, trong đó Luật khẳng định “Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước được Nhà nước bảo đảm kinh phí để thực hiện chức năng, nhiệm vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao”…

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Giao, Q.Giám đốc Sở Y tế cho biết. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 thể hiện sự tiến bộ, tạo hành lang pháp lý quan trọng trong việc khám chữa bệnh, trên quan điểm lấy người bệnh làm trung tâm, công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển. Đồng thời Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 đã tháo gỡ những vướng mắc, giải quyết những bất cập, điều chỉnh nội dung phù hợp, ưu tiên khám bệnh chữa bệnh. Qua đó, đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị cần tập trung, tiếp thu và tiếp tục phổ biến, triển khai tại đơn vị trong thời gian tới.

Hồng Mai


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị