Văn bản Sở Y Tế

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Y Tế.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
12/BVBM 30/06/2022 12/BVBM Thông báo công khai thông tin về nhu cầu mua sắm Oxy y tế năm 2022 của BVĐK Bắc Mê
TB03/TB-BV 30/06/2022 TB03/TB-BV THÔNG BÁO Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm khí Oxy y tế năm 2022 Của Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì
49/CV-BV 29/06/2022 49/CV-BV Danh sách các bác sĩ tham gia khám bệnh, chữa bệnh lao tại BVĐK HOÀNG SU PHÌ
36/BVDKKVBQ 29/06/2022 36/BVDKKVBQ Danh sách tham gia khám bệnh, chữa bệnh lao BVĐKKV BẮC QUANG
1323456/BVQB 29/06/2022 1323456/BVQB Danh sách Khám, chữa bệnh Lao - BVĐK huyện Quản Bạ
30/DS-BVQB 29/06/2022 30/DS-BVQB Danh sách cán bộ tham gia điều trị lao BVĐK QUANG BÌNH
323/QĐ-QLD 27/06/2022 323/QĐ-QLD Về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược
190/TB-BV 27/06/2022 190/TB-BV THÔNG BÁO Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm khí Oxy y tế năm 2022 Của Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc
50/CV-BVHSP 25/06/2022 50/CV-BVHSP Chào giá TBYT
25/TB-BV 25/06/2022 25/TB-BV THÔNG BÁO Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm hóa chất xét nghiệm năm 2022 Của Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần
27/TB-BV 24/06/2022 27/TB-BV THÔNG BÁO Công khai thông tin về nhu cầu mua VTYT, sinh phẩm năm 2022 Của Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần
TTK_SYT_0402 23/06/2022 TTK_SYT_0402 Thảo thuận khung
TB110_SYT 22/06/2022 TB110_SYT Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm Hệ thống xử lý chất thải rắn y tế bằng công nghệ vi sóng...
172_BVBM 15/06/2022 172_BVBM Thư mời chào giá BVĐK BẮC MÊ
TB_62_BVPHCN 15/06/2022 TB_62_BVPHCN Thư mời chào giá BV PHCN
189/KH-BDH 14/06/2022 189/KH-BDH KẾ HOẠCH Truyền thông thay đổi hành vi Vệ sinh nông thôn tỉnh Hà Giang năm 2022
188/TB-BVMV 09/06/2022 188/TB-BVMV Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm trang thiết bị năm 2022 Của Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc
TB/SYT_4567 08/06/2022 TB/SYT_4567 Thông báo Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
21/QĐ-QLD 03/06/2022 21/QĐ-QLD QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 05 thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành
50/TB-BV 03/06/2022 50/TB-BV Thông báo báo giá
Văn bản mới
SYT/HN_001 Mới Tài liệu hội nghị ĐIỀU DƯỠNG ngày 23032023 120/CV-BV Mới V/v đề nghị báo giá các vật tư y tế năm 2023 V/v đề nghị báo giá các vật tư, hóa chất phục vụ kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng vật tư y tế, hóa chất năm 2023-2024. Mới 55BCBV VX_001 Mới V/v mời báo giá vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế để triển khai công tác đấu thầu giai đoạn 2023-2024 tại Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên. Số 05/TB_BVMV Mới THÔNG BÁO Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm TTBYT năm 2023 Của Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc 84/bv-kd Mới V/v đề nghị báo giá hóa chất xử lý đồ vải năm 2023 396/TB-SYT Mới V/v đề nghị cung cấp báo giá các mặt hàng thuốc (lần 2) TB003 Mới BAO GIA TB002 Mới Bao gia VTYT 2023 24/TB-SYT Mới THÔNG BÁO Về việc mời nộp Hồ sơ năng lực để lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá 42/BV-KD Mới V/v đề nghị báo giá các vật tư, hóa chất phục vụ kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng vật tư y tế, hóa chất bổ sung 06 tháng năm 2023 36/TTMS-NVD 002 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 002 36/TTMS-NVD_001 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 001 1816/UBND Mới Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trong lĩnh vực y tế Danh sách công bố các CSSX thuốc nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô thuốc nhập khẩu Mới Đợt 38: Cập nhật đến ngày 18/01/2023 05/QLD Mới QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục 02 thuốc cổ truyền nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Cấp bổ sung 87/QLD-MP Mới V/v cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm 24/MTYT Mới DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP PHÉP KHÁM, ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP BCTC-SYT01 Mới Dự thảo báo cáo tổng kết năm 2022 244/BM Mới Thư mời chào giá
Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin