Văn bản Sở Y Tế

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Y Tế.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
16/TB-HDCT 15/08/2022 16/TB-HDCT THÔNG BÁO Danh sách kết quả xét chọn danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 14 - năm 2023
72/BVM-KHTC 13/08/2022 72/BVM-KHTC Thư mời báo giá
5520/BKHDT 08/08/2022 5520/BKHDT Về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu theo các nghị quyết của quốc hội
5/TT-BYT 03/08/2022 5/TT-BYT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
81/TB-BVHG 03/08/2022 81/TB-BVHG THÔNG BÁO Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm gói thầu số 02: Mua sắm Máy thận nhân tạo
TB_35_BVĐV 01/08/2022 TB_35_BVĐV THÔNG BÁO Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm khí Oxy y tế năm 2022 Của Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn
TB_157_TBBVDV 01/08/2022 TB_157_TBBVDV Mời chào giá các mặt hàng TTBYT
158_TBBVDV 01/08/2022 158_TBBVDV THÔNG BÁO Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm khí Oxy y tế năm 2022 Của Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn
77/TB-BVHG 27/07/2022 77/TB-BVHG THÔNG BÁO Công khai thông tin về nhu cầu Mua sắm gói thầu số 01: Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng 4K
100/001 19/07/2022 100/001 Thư mời báo giá
15/TB-BV 12/07/2022 15/TB-BV Thông báo nhu cầu mua sắm oxy
6040/QLD-CL 10/07/2022 6040/QLD-CL Về việc công bố thuốc giả CEFUROXIM 50mg
327/BV-KD 08/07/2022 327/BV-KD V/v đề nghị báo giá các vật tư, hóa chất phục vụ kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng vật tư y tế, hóa chất bổ sung năm 2022-2023
5710/QLD-CL 08/07/2022 5710/QLD-CL THÔNG BÁO VỀ VIỆC LƯU HÀNH THUỐC GIẢ
292/TB-BV 05/07/2022 292/TB-BV THÔNG BÁO Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm khí Oxy y tế năm 2022 Của Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ
374/QĐ-QLD 05/07/2022 374/QĐ-QLD Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
306/TTMS-NVD 04/07/2022 306/TTMS-NVD V/v thay đổi thông tin trúng thầu BDG Tienam theo hình thức ĐPG
1829/QĐ-BYT 04/07/2022 1829/QĐ-BYT V/v sửa đổi thông tin trong Danh mục thuốc biệt dược gốc ban hành kèm theo các Quyết định công bố của Bộ Y tế
370/QĐ-QLD 04/07/2022 370/QĐ-QLD Về việc sửa đổi thông tin tại danh mục thuốc biệt dược gốc – Đợt 1 năm 2022
70/BVDD 30/06/2022 70/BVDD Mời quan tâm chào giá TTBYT
Văn bản mới
SYT/HN_001 Mới Tài liệu hội nghị ĐIỀU DƯỠNG ngày 23032023 120/CV-BV Mới V/v đề nghị báo giá các vật tư y tế năm 2023 V/v đề nghị báo giá các vật tư, hóa chất phục vụ kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng vật tư y tế, hóa chất năm 2023-2024. Mới 55BCBV VX_001 Mới V/v mời báo giá vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế để triển khai công tác đấu thầu giai đoạn 2023-2024 tại Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên. Số 05/TB_BVMV Mới THÔNG BÁO Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm TTBYT năm 2023 Của Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc 84/bv-kd Mới V/v đề nghị báo giá hóa chất xử lý đồ vải năm 2023 396/TB-SYT Mới V/v đề nghị cung cấp báo giá các mặt hàng thuốc (lần 2) TB003 Mới BAO GIA TB002 Mới Bao gia VTYT 2023 24/TB-SYT Mới THÔNG BÁO Về việc mời nộp Hồ sơ năng lực để lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá 42/BV-KD Mới V/v đề nghị báo giá các vật tư, hóa chất phục vụ kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng vật tư y tế, hóa chất bổ sung 06 tháng năm 2023 36/TTMS-NVD 002 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 002 36/TTMS-NVD_001 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 001 1816/UBND Mới Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trong lĩnh vực y tế Danh sách công bố các CSSX thuốc nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô thuốc nhập khẩu Mới Đợt 38: Cập nhật đến ngày 18/01/2023 05/QLD Mới QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành danh mục 02 thuốc cổ truyền nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Cấp bổ sung 87/QLD-MP Mới V/v cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm 24/MTYT Mới DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP PHÉP KHÁM, ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP BCTC-SYT01 Mới Dự thảo báo cáo tổng kết năm 2022 244/BM Mới Thư mời chào giá
Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin