Văn bản Sở Y Tế

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Y Tế.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
TM-TTYTTP 19/09/2022 TM-TTYTTP THƯ MỜI Cung cấp báo giá mua trang thiết bị Y tế
TT07/2022 07/09/2022 TT07/2022 THÔNG Tư Quy định thuốc phải thử tương đương sinh học và các yêu cầu đối với hồ sơ báo cáo so liệu nghiên cửu tương đương sinh học trong đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam
TT08/2022-BYT 07/09/2022 TT08/2022-BYT Thông tư quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc
134/BVYM 06/09/2022 134/BVYM Về việc cung cấp báo giá
Phê duyệt bổ sung kết quả lựa chọn nhà thầu 31/08/2022 Phê duyệt bổ sung kết quả lựa chọn nhà thầu ĐTTT.01.2021
533/TTMS-NVĐT 25/08/2022 533/TTMS-NVĐT V/v hướng dẫn bổ sung thực hiện kết quả đấu thầu tập trung Quốc gia giai đoạn 2022-2023
16/TB-HDCT 15/08/2022 16/TB-HDCT THÔNG BÁO Danh sách kết quả xét chọn danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 14 - năm 2023
72/BVM-KHTC 13/08/2022 72/BVM-KHTC Thư mời báo giá
5520/BKHDT 08/08/2022 5520/BKHDT Về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu theo các nghị quyết của quốc hội
5/TT-BYT 03/08/2022 5/TT-BYT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
81/TB-BVHG 03/08/2022 81/TB-BVHG THÔNG BÁO Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm gói thầu số 02: Mua sắm Máy thận nhân tạo
TB_35_BVĐV 01/08/2022 TB_35_BVĐV THÔNG BÁO Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm khí Oxy y tế năm 2022 Của Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn
158_TBBVDV 01/08/2022 158_TBBVDV THÔNG BÁO Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm khí Oxy y tế năm 2022 Của Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn
TB_157_TBBVDV 01/08/2022 TB_157_TBBVDV Mời chào giá các mặt hàng TTBYT
77/TB-BVHG 27/07/2022 77/TB-BVHG THÔNG BÁO Công khai thông tin về nhu cầu Mua sắm gói thầu số 01: Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng 4K
100/001 19/07/2022 100/001 Thư mời báo giá
15/TB-BV 12/07/2022 15/TB-BV Thông báo nhu cầu mua sắm oxy
6040/QLD-CL 10/07/2022 6040/QLD-CL Về việc công bố thuốc giả CEFUROXIM 50mg
327/BV-KD 08/07/2022 327/BV-KD V/v đề nghị báo giá các vật tư, hóa chất phục vụ kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng vật tư y tế, hóa chất bổ sung năm 2022-2023
5710/QLD-CL 08/07/2022 5710/QLD-CL THÔNG BÁO VỀ VIỆC LƯU HÀNH THUỐC GIẢ