Thông báo

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
1868/TB-BHXH 28/11/2019 1868/TB-BHXH V/v Giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang
176/TB-SYT 28/10/2019 176/TB-SYT V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
177/TB-SYT 28/10/2019 177/TB-SYT V/v thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
240/TB-HĐXT 15/10/2019 240/TB-HĐXT V/v Thông báo danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ xét tuyển công chức cấp tỉnh cấp huyện năm 2019
Thông báo thầu 27/09/2019 Thông báo thầu V/v Thông báo Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
107/TB-HĐCT 23/08/2019 107/TB-HĐCT V/v Thông báo danh sách kết quả xét chọn danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 13
105/TB-SYT 23/08/2019 105/TB-SYT V/v Thông báo đường dây nóng tiếp nhận các thông tin phản ánh về đấu thầu thuốc phục vụ người bệnh năm 2019
950/SGDĐT-GDTX 12/08/2019 950/SGDĐT-GDTX V/v tham gia dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
96/TB-SYT 06/08/2019 96/TB-SYT V/v Sửa đổi bổ sung hồ sơ mời thầu
01/TB-ĐVMT 30/07/2019 01/TB-ĐVMT V/v Thông báo mời thầu
786/TB-BVDLTW 01/07/2019 786/TB-BVDLTW V/v thông báo tổ chức và xác nhận thực hành khám bệnh, chữa bệnh cho bác sĩ
797/MT-LĐ 01/07/2019 797/MT-LĐ V/v thông báo hội nghị khoa học Quốc gia làn thứ ba về Phòng chống tai nạn thương tích
64/TB-SYT 25/06/2019 64/TB-SYT V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
63/TB-HĐCS 25/06/2019 63/TB-HĐCS V/v Thông báo danh sách kết quả xét chọn danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 13
34/TB-BVKV 13/06/2019 34/TB-BVKV V/v Thông báo và giới thiệu chức danh chữ ký
483/BHXH-CNTT 25/04/2019 483/BHXH-CNTT V/v tạm dừng hoạt động hệ thống hạ tầng thông tin tại TTDL ngành BHXH
37/TB-SYT 23/04/2019 37/TB-SYT V/v Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Giang
T/B 27/03/2019 T/B Thông báo về việc tổ chức hội nghị khoa học lần thứ XIII Hội Tiết Niệu - Thận Học
5466-CV/TU 20/03/2019 5466-CV/TU V/v công khai hòm thư công vụ
153/STC-GCS 18/03/2019 153/STC-GCS V/v tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của ngành tài chính qua Trung tâm hành chính công