Thông báo

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
64/TB-SYT 25/06/2019 64/TB-SYT V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
63/TB-HĐCS 25/06/2019 63/TB-HĐCS V/v Thông báo danh sách kết quả xét chọn danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 13
34/TB-BVKV 13/06/2019 34/TB-BVKV V/v Thông báo và giới thiệu chức danh chữ ký
483/BHXH-CNTT 25/04/2019 483/BHXH-CNTT V/v tạm dừng hoạt động hệ thống hạ tầng thông tin tại TTDL ngành BHXH
37/TB-SYT 23/04/2019 37/TB-SYT V/v Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Giang
T/B 27/03/2019 T/B Thông báo về việc tổ chức hội nghị khoa học lần thứ XIII Hội Tiết Niệu - Thận Học
5466-CV/TU 20/03/2019 5466-CV/TU V/v công khai hòm thư công vụ
153/STC-GCS 18/03/2019 153/STC-GCS V/v tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của ngành tài chính qua Trung tâm hành chính công
15/TB-VP 05/03/2019 15/TB-VP V/v Phân công nhiệm vụ Văn phòng sở Y tế Hà Giang
08/TB-SYT 31/01/2019 08/TB-SYT V/v phân công trực tết Nguyên đán năm 2019
26/PSTƯ 28/01/2019 26/PSTƯ V/v đào tạo cầm tay chỉ việc tại bệnh viện phụ sản Trung Ương
05/CV-PYT 24/01/2019 05/CV-PYT V/v thông báo cơ sở trực bán thuốc 24/24h trên địa bàn huyện Đồng Văn trong dịp tết
Lịch thi tin học 23/11/2018 Lịch thi tin học V/v thông báo lịch thi tin học cơ bản
218/TB-SYT 19/11/2018 218/TB-SYT V/v cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
215/TB-SYT 19/10/2018 215/TB-SYT V/v Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
210/TB-SYT 11/10/2018 210/TB-SYT V/v Thông báo hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm không còn giá trị
185/TB-SYT 12/09/2018 185/TB-SYT V/v Phân công nhiệm vụ văn phòng Sở Y tế tỉnh Hà Giang
155/SYT-TB 06/08/2018 155/SYT-TB V/v TB cơ sở đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
149/SYT-TB 23/07/2018 149/SYT-TB V/v thu hồi và đỉnh chỉ lưu hành thuốc
146/TB-SYT 18/07/2018 146/TB-SYT V/v thu hồi thuốc Agifamcin 300 số lô 00916