Công văn

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
1759/SYT-QLHN 15/12/2017 1759/SYT-QLHN V/v thông báo biên bản 1135/BB-BYT
Tài liệu 14/12/2017 Tài liệu V/v Tài liệu hội nghị trực tuyến ngày 15-12
1643/SYT-KHTC 23/11/2017 1643/SYT-KHTC V/v hướng dẫn biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê y tế bệnh viện tư nhân
Danh mục thuốc 15/11/2017 Danh mục thuốc V/v danh mục thuốc tỉnh năm 2017 đã ánh xạ đơn vị tải về lọc theo thuốc tại đơn vị dùng để ánh xạ tại đơn vị
1578/SYT-TTr 14/11/2017 1578/SYT-TTr V/v tự kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017
1576/SYT-NVY 14/11/2017 1576/SYT-NVY V/v Triển khai uống bổ sung Vitamin A và kết hợp tẩy giun cho trẻ en đợt 2 năm 2017
1536/SYT-NVY 07/11/2017 1536/SYT-NVY V/v hướng dẫn kiểm tra đánh giá công tác y tế năm 2017
4547/SYT-QLHN&BHYT 07/11/2017 4547/SYT-QLHN&BHYT V/v thực hiện quyết định số 4210/QĐ-BYT và kiểm thử gửi dữ liệu điện tử sau khi cập nhật
1497/SYT-NVD 01/11/2017 1497/SYT-NVD V/v hướng dẫn thực hiện ký kết hợp đồng mua thuốc vật tư y tế và hóa chất theo kết quả đấu thầu 2017-2019
1496/SYT-VP 27/10/2017 1496/SYT-VP V/v xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2018
1492/SYT-QLHN&BHYT 26/10/2017 1492/SYT-QLHN&BHYT V/v Triển khai Luật Dược và nghị định 54/2017/NĐ-CP
1473/SYT-VP 20/10/2017 1473/SYT-VP V/v thực hiện chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức
1397/SYT-TTra 04/10/2017 1397/SYT-TTra V/v Báo cáo tình hình thi hành luật khám bệnh chữa bệnh
1301/SYT-NVD 18/09/2017 1301/SYT-NVD V/v triển khai thông tư số 20/2014/TT-BYT về việc mua thuốc gây nghiện thuốc hướng thần
1127/BHXH-GĐBHYT 12/09/2017 1127/BHXH-GĐBHYT V/v cập nhật thông tin vào hệ thống giám định BHYT
1269/SYT-TTr 11/09/2017 1269/SYT-TTr V/v Triển khai phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành
139/GM-STC 08/09/2017 139/GM-STC V/v thảo luận dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Văn bản mới
TB số 92/TB-BVQBA Mới Về việc đề nghị báo giá VTYT TB số 05/TB-BVYM Mới Thông báo Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm Hoá chất xét nghiệm bổ sung thầu năm 2022-2023 của Bệnh viện ĐKKV Yên Minh TB số 28/TB-BVPHCN Mới Cv mời chào giá VTYT, hóa chất xét nghiệm, HCSP 2023-2024_ PHCN TB số 08/TB-BVMV Mới Thông báo công khai nhu cầu mua sắm 22/CB-BV Mới Báo giá VTYT 2023 SYT/HN_001 Mới Tài liệu hội nghị ĐIỀU DƯỠNG ngày 23032023 120/CV-BV Mới V/v đề nghị báo giá các vật tư y tế năm 2023 V/v đề nghị báo giá các vật tư, hóa chất phục vụ kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng vật tư y tế, hóa chất năm 2023-2024. Mới 55BCBV VX_001 Mới V/v mời báo giá vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế để triển khai công tác đấu thầu giai đoạn 2023-2024 tại Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên. Số 05/TB_BVMV Mới THÔNG BÁO Công khai thông tin về nhu cầu mua sắm TTBYT năm 2023 Của Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc 84/bv-kd Mới V/v đề nghị báo giá hóa chất xử lý đồ vải năm 2023 396/TB-SYT Mới V/v đề nghị cung cấp báo giá các mặt hàng thuốc (lần 2) TB003 Mới BAO GIA TB002 Mới Bao gia VTYT 2023 24/TB-SYT Mới THÔNG BÁO Về việc mời nộp Hồ sơ năng lực để lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá 42/BV-KD Mới V/v đề nghị báo giá các vật tư, hóa chất phục vụ kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng vật tư y tế, hóa chất bổ sung 06 tháng năm 2023 36/TTMS-NVD 002 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 002 36/TTMS-NVD_001 Mới V/v thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 18 thuốc biệt dược gốc 001 1816/UBND Mới Hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trong lĩnh vực y tế Danh sách công bố các CSSX thuốc nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô thuốc nhập khẩu Mới Đợt 38: Cập nhật đến ngày 18/01/2023
Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin