Thông báo

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
01/GM-SYT 02/01/2018 01/GM-SYT V/v mời tập huấn thực hành tiêm chủng
175/TB-SYT 28/12/2017 175/TB-SYT V/v thông tin đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu
174/TB-SYT 27/12/2017 174/TB-SYT V/v Phân công thường trực tết Dương lịch năm 2018
169/TB-SYT 13/12/2017 169/TB-SYT V/v Thông báo số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ email của Ban chỉ đạo chương trình phát triển dược liệu
01/2017/GXN-YTHG 05/12/2017 01/2017/GXN-YTHG V/v xác nhận nội dung quảng cáo
155/TB-SYT 24/11/2017 155/TB-SYT V/v Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
156/TB-SYT 23/11/2017 156/TB-SYT V/v thông báo cơ sở đủ điều kiện mua bán trang thiết bị Y tế
151/TB-SYT 23/11/2017 151/TB-SYT V/v Thông báo cơ sở đủ điều kiện mua bán trang thiết bị Y tế
149/TB-SYT 15/11/2017 149/TB-SYT V/v Cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
150/TB-SYT 15/11/2017 150/TB-SYT V/v cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
144/TB-SYT 27/10/2017 144/TB-SYT V/v thông báo cơ sở đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
420/CNTT-CSHT 27/09/2017 420/CNTT-CSHT V/v giám sát ngăn chặn khẩn cấp hệ thống máy chủ điều khiển mã độc tấn công có chủ đích ATP
Thông báo 23/09/2017 Thông báo V/v Thông báo danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật
99/TB-SYT 18/09/2017 99/TB-SYT V/v Hủy chứng chỉ hành nghề dược
98/TB-SYT 18/09/2017 98/TB-SYT V/v Thông báo hủy chứng chỉ hành nghề dược
101/TB-SYT 14/09/2017 101/TB-SYT V/v Thông báo thay đổi giao diện trang thông tin điện tử Sở Y tế Hà Giang