Thông tin chi tiết văn bản số/ký hiệu: 75/TB-BV

Thuộc tính Giá trị
Số/ký hiệu: 75/TB-BV
Trích yếu: THÔNG BÁO CÔNG KHAI Thông tin về nhu cầu mua sắm phần mền quản lý bệnh viện His 6.0
Ngày CB: 20/10/2023

Tải xuống Quay lại