XÃ TẢ VÁN HUYỆN QUẢN BẠ PHẤN ĐẤU ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ NĂM 2018Tả Ván là một xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Quản Bạ, xã có 8 thôn bản với trên 2.400 nhân khẩu gồm 3 dân tộc anh em chung sống, trong đó chủ yếu là dân tộc Mông chiếm 95% còn lại là các dân tộc Dao, Nùng. Với mục tiêu phấn đấu xây dựng xã đạt các tiêu chí Quốc gia về y tế xã năm 2018, Đảng bộ, chính quyền xã Tả Ván đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn

Toàn cảnh TYT xã Tả Ván

Toàn cảnh TYT xã Tả Ván

Trong những năm qua Trạm Y tế (TYT) xã Tả ván luôn xác định việc xây dựng Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế là một trong những nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại cơ sở. Ngay từ đầu năm TYT đã chủ động tham mưu cho UBND xã kiện toàn lại Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân (BCĐ CSSKND). Các đoàn thể tham gia thực hiện bộ tiêu chí gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. BCĐCSSKND xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ phụ trách thôn và phụ trách từng tiêu chí để phối hợp với TYT thực hiện tốt công tác xây dựng các tiêu chí chuẩn Quốc gia về y tế xã. BCĐ CSSKND xã thường xuyên tổ chức họp Ban chỉ đạo để đánh giá công tác thực hiện Bộ tiêu chí năm 2018. Các thành viên BCĐ CSSKND tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, di dời chuồng trại gia súc ra xa khu nhà ở. Tham mưu UBND xã ra các các văn bản chỉ đạo cho các ngành phối hợp, hỗ trợ TYT xã để hoàn thành tốt tiêu chí 6, đăng ký nhà tiêu cho các hộ gia đình. Các tiêu chí được phân cho từng cán bộ phụ trách thực hiện, mặt khác TYT đã bám sát sự chỉ đạo của TTYT huyện để phối hợp thực hiện các chỉ tiêu về chuyên môn.

YS Hầu Thị Dung, Trưởng TYT xã Tả Ván khám bệnh cho người dân

Việc xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ban đầu cho người dân. Với cơ sở TYT đã được UBND huyện, xã quan tâm sửa chữa khang trang. Xác định rõ làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu ở tuyến cơ sở là quan trọng, góp phần giảm tải người bệnh lên tuyến trên là nhiệm vụ hàng đầu do vậy đội ngũ cán bộ của Trạm luôn nỗ lực phấn đấu hết mình. Với quyết tâm khắc phục khó khăn, Trạm đã tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với trình độ chuyên môn của từng cán bộ. Hiện tại Trạm có 06 cán bộ, trong đó có  01 Bác sĩ, 03 Y sĩ, 01 điều dưỡng và 01 nữ hộ sinh. Với trang thiết bị cơ bản đáp ứng yêu cầu( TYT có máy siêu âm, máy XN nước tiểu). Từ đầu năm đến nay TYT đã khám chữa bệnh BHYT cho trên 1.200 lượt; Số trẻ tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin đạt gần 70% kế hoạch giao; công tác phòng chống suy dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe sinh sản luôn được chú trọng và chủ động thực hiện góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Đồng thời, tổ chức giám sát tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã theo định kỳ, đột xuất được 15 đợt. Công tác khám, chữa bệnh được duy trì thường xuyên và thực hiện nghiêm chế độ trực 24/24h, đảm bảo việc sơ cấp cứu ban đầu cho người bệnh. Ngoài ra, cán bộ TYT thường xuyên tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn người dân không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, vì vậy không có dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm trên địa bàn toàn xã. Hàng năm trạm tổ chức khám sức khỏe tại cộng đồng 02 lần cho các đối tượng chủ yếu là người cao tuổi và các hộ gia đình chính sách, người khuyết tật. Đến nay, TYT đã hoàn thiện được 9/10 tiêu chí.

Đồng chí Hầu Thị Dung, Trưởng Trạm Y tế xã Tả Ván cho biết: “Trong quá trình triển khai TYT xã Tả Ván còn gặp khó khăn trong việc triển khai tiêu chí 6 về vận động người dân đăng ký làm nhà tiêu hợp vệ sinh, tỷ lệ đăng ký đến nay là 368/582 đạt 63%. Trong thời gian tới Trạm sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND xã trong công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống ngộ độc thực phẩm, thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã và thực hiện các chương trình mục tiêu y tế; phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể trong xã thực hiện tốt việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh tại các thôn bản, phát hiện sớm những ca bệnh nghi ngờ để kịp thời khoanh vùng và dập tắt dịch; cử cán bộ xuống các thôn tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ và đôn đốc thực hiện công tác xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; phối hợp với các thành viên trong đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của huyện, xã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm, các nhà hàng để phòng chống và không xảy ra ngộ thực phẩm trên địa bàn. Từ đó, góp phần vào việc thực hiện đạt được chuẩn Quốc gia về Y tế xã vào cuối năm 2018”.

 

Thu Ngân  - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật