VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH Y TẾ LÀM VIỆC VỚI SỞ Y TẾ VỀ KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Y TẾ TẠI TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2022-2030, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035Sáng ngày 10.8, Viện chiến lược và Chính sách Y tế đã có buổi làm việc với Sở Y tế Hà Giang về khảo sát đánh giá thực trạng và xác định nhu cầu đào tạo nhân lực Y tế cho các huyện nghèo tại tỉnh Hà Giang giai đoạn 2022-2030, định hướng đến năm 2035. Dự buổi làm việc có đại diện Phòng khoa giáo văn xã, UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế; đại diện: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư, đại diện một số phòng chức năng của Sở Y tế

Đồng chí Hoàng Quốc Cứ, Phó Giám đốc Sở Y tế báo cáo khảo sát đánh giá thực trạng và xác định nhu cầu đào tạo nhân lực Y tế cho các huyện nghèo tại tỉnh Hà Giang giai đoạn 2022-2030

Đồng chí Hoàng Quốc Cứ, Phó Giám đốc Sở Y tế báo cáo khảo sát đánh giá thực trạng và xác định nhu cầu đào tạo nhân lực Y tế cho các huyện nghèo tại tỉnh Hà Giang giai đoạn 2022-2030

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Y tế đã báo cáo đánh giá thực trạng và đề xuất nhu cầu đào tạo nhân lực Y tế cho các huyện nghèo tại tỉnh Hà Giang giai đoạn 2022-2030, định hướng đến năm 2035. Trong những năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh cùng với sự hỗ trợ, ủng hộ, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Ngành Y tế Hà Giang đã có những bước phát triển, nguồn nhân lực y tế đã phát triển theo từng năm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân. Số lượng cán bộ y tế tại đang công tác tại các huyện nghèo của tỉnh Hà Giang về cơ bản cũng đã đáp ứng tương đối đầy đủ theo kế hoạch. Các chế độ chính sách đối với cán bộ nhân viên y tế tại các huyện nghèo đã được các đơn vị thực hiện theo đúng quy định của chính phủ…

Nhóm Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát tại Sở Y tế về: Đánh giá thực trạng nhân lực y tế (NLYT) và xác định nhu cầu đào tạo NLYT cho các huyện nghèo của tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2030, đặc biệt là nhân lực có trình độ chuyên môn cao tại các huyện nghèo của tỉnh; các điều kiện để phát triển bền vững nguồn nhân lực y tế cho các huyện nghèo; tình hình biến động về NLYT tại các huyện nghèo trong những năm qua; nguyên nhân của tình trạng thiếu hụt NLYT có trình độ cao tại các huyện nghèo; quy định triển khai thực hiện việc tuyển dụng NLYT tại cơ sở y tế thuộc các huyện nghèo; việc triển khai tự chủ ảnh hưởng như thế nào đến vấn đề tuyển dụng NLYT tại cơ sở; công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế cho các huyện nghèo của tỉnh hiện nay; những  đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả của hoạt động đào tạo, thu hút, giữ chân NLYT cho các huyện nghèo...

Cùng ngày, nhóm nghiên cứu đã có buổi làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trường Trung cấp Y tế; hướng dẫn các cơ sở y tế 7 huyện nghèo gồm: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Hoàng Su Phì, Xín Mần và Bắc Mê thu thập thông tin vào biểu mẫu thống kê về thực trạng và nhu cầu đào tạo nhân lực Y tế.

Trong các ngày 11,12.8,  Đoàn tiếp tục khảo sát tại 2 huyện Quản Bạ và Hoàng Su Phì.

Thu Ngân