Trung tâm kiểm soát bệnh tật tập huấn về công tác An toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khoẻ người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệpĐ/c Nguyễn Xuân Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khai mạc lớp tập huấn

Đ/c Nguyễn Xuân Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khai mạc lớp tập huấn

Từ ngày 09 - 10.7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức lớp tập huấn về công tác An toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khoẻ người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho cán bộ phụ trách công tác Y tế lao động - An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) các đơn vị y tế tuyến tỉnh, huyện, thành phố.

Tại lớp tập huấn học viên được phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến lĩnh vực an toàn, vệ sinh, lao động phòng chống bệnh nghề ngiệp; phổ biến Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới; tổng quan về Amiăng và ảnh hưởng đến sức khỏe; các biện pháp giảm thiểu Amiăng; hướng dẫn sử dụng an toàn sản phẩm có chứa Amiăng; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ; bệnh Covid 19 nghề nghiệp; quản lý hồ sơ vệ sinh lao động, sức khoẻ người lao động…

Image Alt

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên.

          Qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho viên chức chuyên trách tuyến tỉnh, huyện, thành phố trong công tác Y tế lao động cũng như nắm chắc các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khoẻ người lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Thu Ngân - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật