Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tập huấn sử dụng phần mềm HIV INFO 4.0 “phiên bản bổ sung” và lập kế hoạch triển khai các hoạt động phòng chống HIV/AIDSNhóm giảng viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hướng dẫn thực hành sử dụng phần mềm HIV INFO 4.0 phiên bản bổ sung

Nhóm giảng viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hướng dẫn thực hành sử dụng phần mềm HIV INFO 4.0 phiên bản bổ sung

Trong 3 ngày, từ ngày 29-31.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật đã tổ chức tập huấn “Sử dụng phần mềm HIV INFO 4.0 - phiên bản bổ sung” và lập kế hoạch triển khai các hoạt động phòng chống HIV/AIDS cho 30 học viên là cán bộ phụ trách, chuyên trách HIV khoa Kiểm soát dịch bệnh & HIV và cán bộ xét nghiệm HIV của 11 Trung tâm Y tế huyện, thành phố.

Tại lớp tập huấn, học viên được nhóm Giảng viên của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật giới thiệu tổng quan về phần mềm, những tính năng bổ sung mới; Hướng dẫn và thực hành sử dụng hệ thống phần mềm HIV INFO 4.0 – phiên bản bổ sung về: Thực hành quản lý tài khoản trên HIV- INFO; Phân hệ xét nghiệm cộng đồng, xét nghiệm sàng lọc; Phân hệ quản lý người nhiễm; Phân hệ kết nối dữ liệu điều trị; cập nhật dữ liệu và triết xuất nguồn số liệu báo cáo; Giới thiệu và hướng dẫn thực hành sử dụng phần mềm báo cáo Thông tư số 05/2023/TT-BYT; Hướng dẫn và thực hành lập kế hoạch cho tuyến xã.

Image Alt

Toàn cảnh lớp tập huấn

Lớp tập huấn đã giúp cho học viên hiểu và sử dụng thành thạo phần mềm HIV INFO 4.0 “phiên bản bổ sung”, quản lý sử dụng hiệu quả phần mềm báo cáo theo Thông tư số 05/2023/TT-BYT; Nâng cao được kỹ năng, phương pháp lập kế hoạch và hướng dẫn cho tuyến xã trong công tác lập kế hoạch triển khai các hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Qua đó góp phần thực hiện Đề án 06 của Chính phủ có hiệu quả, đồng thời đảm bảo thực hiện quản lý người nhiễm và công tác thống kê báo cáo từ tuyến trung ương đến tuyến cơ sở được đồng bộ thống nhất góp phần nâng cao chất lượng quản lý và chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS trên địa bàn toàn tỉnh ngày một tốt hơn./.

Bs. Phùng Thiện - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật