TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH TIÊM CHỦNG TUYẾN XÃBs Hoàng Tất vũ, Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh Trung tâm Y tế huyện Bắc Quang triển khai các nội dung tại lớp tập huấn

Bs Hoàng Tất vũ, Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh Trung tâm Y tế huyện Bắc Quang triển khai các nội dung tại lớp tập huấn

Ngày 11.7, Trung tâm Y tế huyện Bắc Quang tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực về chuyên môn cho 24 cán bộ thực hiện công tác tiêm chủng tại các Trạm Y tế xã, thị trấn và Phòng khám đa khoa khu vực huyện Bắc Quang.

Tại buổi tập huấn các học viên đã được giảng viên khoa Kiểm soát dịch bệnh & HIV/AIDS thuộc Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn các nội dung về an toàn tiêm chủng; Quy trình tiêm chủng theo nghị định 104//2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Quy trình quản lý vắc xin, điều kiện đảm bảo công tác tiêm chủng; Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng theo Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ Y tế; Giám sát, điều tra phản ứng sau tiêm chủng và chế độ báo cáo, quản lý hồ sơ…

Lớp tập huấn đã góp phần củng cố và nâng cao năng lực cho đội ngũ chuyên trách làm công tác tiêm chủng, từ đó góp phần triển khai công tác tiêm chủng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được tốt hơn.

Thúy Linh