TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19Ngày 3.10, Trung tâm Y tế huyện Hoàng Su Phì phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức Tập huấn hướng dẫn phòng chống sốt rét trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và báo cáo giám sát eCDS. Tham gia lớp tập huấn có 24 học viên là cán bộ chuyên trách phòng, chống sốt rét của 21 trạm Y tế xã, thị trấn và phòng khám ĐKKV của huyện Hoàng Su Phì

TTYT Hoàng Su Phì

TTYT Hoàng Su Phì

Tại lớp tập huấn, các Học viên đã nắm được kiến thức cơ bản trong phòng chống sốt rét: Hướng dẫn giám sát, phát hiện và quản lý trường hợp bệnh sốt rét khi có dịch COVID-19 xảy ra; báo cáo giám sát sốt rét trên phần mềm eCDS cho cán bộ chuyên trách sốt rét tuyến xã. Từ năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng phát đã làm gián đoạn, gây tác động không nhỏ đến kết quả, hiệu quả các hoạt động phòng chống sốt rét tại các địa phương.

 Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ y tế tuyến xã về phòng chống sốt rét và báo cáo giám sát sốt rét trên phần mềm eCDS cho cán bộ chuyên trách sốt rét tuyến xã, để triển khai hiệu quả công tác phòng chống sốt rét tại địa phương./.

Trung Thạnh