Tập huấn công tác xây dựng kế hoạch mua sắm, sử dụng thuốc, vật tư y tế và công tác bảo quản vắc xinNgày 30.10, Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xây dựng kế hoạch mua sắm, sử dụng thuốc, vật tư y tế và công tác bảo quản vắc xin trong dây truyền lạnh cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác Dược của Trung tâm Y tế huyện, thành phố và cán bộ một số trạm y tế xã, phường, thị trấn. Dự và khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Hoàng Quốc Cứ, Phó Giám đốc Sở Y tế.

Đồng chí Hoàng Quốc Cứ – Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu khai mạc tập huấn

Đồng chí Hoàng Quốc Cứ – Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu khai mạc tập huấn

Trong thời gian 2 ngày, với sự hướng dẫn của cán bộ phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế và cán bộ khoa Phòng chống Bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, lớp tập huấn đã triển khai những nội dung: Quyết định 478/QĐ-SYT ngày 12/6/2023 của Sở Y tế về việc ban hành danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm Y tế sử dụng tại các trạm Y tế xã, phường; quy trình tổng quát về mua sắm trong các đơn vị y tế; quy định riêng về mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế; hướng dẫn xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc, vật tư y tế và quản lý sử dụng thuốc tại trạm y tế xã, phường; quy trình bảo quản thuốc tại trạm y tế; nguyên tắc bảo quản vắc xin trong dây truyền lạnh; hệ thống dây truyền lạnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng; thiết bị theo dõi nhiệt độ dây truyền lạnh.

Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và cập nhật những nội dung mới cho đội ngũ cán bộ y tế làm công tác mua sắm, quản lý thuốc, vật tư y tế, tại Trung tâm Y tế huyện, thành phố, xã, phường./.

Liên Hương- Hồng Mai