Sở Y tế thông báo công khai địa chỉ hòm thư của các đồng chí lãnh đạo Sở Y tếSở Y tế thông báo công khai địa chỉ hòm thư của các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế, Thanh tra Sở Y tế

- Q. GIÁM ĐỐC Sở Y tế: nvgiao.syt@hagiang.gov.vn

- Phó Giám đốc Sở Y tế: hqcu.syt@hagiang.gov.vn

Phó Giám đốc Sở Y tế: vhvuong.syt@hagiang.gov.vn

- Phó Giám đốc Sở Y tế: dtmy.syt@hagiang.gov.vn

- Chánh Thanh tra Sở Y tế: ldmanh.syt@hagiang.gov.vn

 

0