Quang Bình tập huấn sử dụng hệ thống thông tin quản lý người nhiễm HIV/AIDS - HIV INFO 4.0Ngày 25.8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm y tế huyện Quang Bình tổ chức lớp tập huấn sử dụng hệ thống thông tin quản lý người nhiễm HIV/AIDS - HIV INFO 4.0 cho 33 học viên là cán bộ khoa kiểm soát dịch bệnh, khoa Xét nghiệm & Dược thuộc Trung tâm Y tế; Trạm y tế; phụ trách chương trình phòng chống HIV/AIDS 15 xã, thị trấn và Phòng khám Đa khoa khu vực Xuân Giang.

Học viên được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý người nhiễm HIV.

Học viên được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý người nhiễm HIV.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được giảng viên khoa Phòng chống HIV/AIDS Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh truyền đạt các nội dung cơ bản về: Đào tạo phân hệ xét nghiệm cộng đồng; đào tạo phân hệ quản lý người nhiễm tuyến xã; hướng dẫn quy trình giám sát phát hiện HIV, giám sát ca bệnh HIV/AIDS tuyến xã; giám sát phát hiện các bệnh lây truyền qua đường tình dục tuyến xã; hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ tài liệu theo Quyết định 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030; hướng dẫn thực hành sử dụng phần mềm báo cáo trực tuyến công tác phòng chống HIV/AIDS cấp xã (đăng nhập, sử dụng thông tin, nhập số liệu, gửi báo cáo…); Thông tư 05/2023/TT-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ Y tế về quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; Thông tư số 07/2023/TT-BYT hướng dẫn quy trình, phương pháp dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát các bệnh lây truyền qua đường tình dục…

Qua lớp tập huấn, các học viên đã củng cố và nâng cao được kiến thức về sử dụng hệ thống thông tin quản lý người nhiễm HIV INFO 4.0, sử dụng được thành thạo tài khoản, nhập số liệu báo cáo theo Thông tư 05/2023/TT-BYT và Thông tư số 07/2023/TT-BYT từ đó góp phần nâng cao công tác quản lý người nhiễm HIV cho nhân viên y tế tại tuyến huyện, xã trên địa bàn huyện.

Giáp Dung TTYT Quang Bình