Ký kết quy chế phối hợp giữa Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác y tế trường họcKý kết quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác y tế trường học

Ký kết quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác y tế trường học

Chiều ngày 19.4, Sở Y tế đã tổ chức Ký kết quy chế phối hợp giữa Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác y tế trường học trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Dự buổi ký kết có các đồng chí Vũ Hùng Vương, Phó Giám Sở Y tế, Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện các phòng trực thuộc Sở Y tế, lãnh đạo Trung tâm Kiển soát bệnh tật, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; đại diện các phòng có liên qua trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác y tế trường học quy định dõ nội dung, trách nhiệm, phương pháp phối hợp giữa các bên. Theo đó, Sở Y tế sẽ ký kết phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác chính trị, tư tưởng; triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án; đảm bảo điều kiện về phòng học, bàn ghế, bảng viết, chiếu sáng, đồ chơi trong trường học; điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo môi trường thực thi chính sách và xây dựng mối quan hệ xã hội trong trường học; các điều kiện về phòng y tế, nhân nhân viên y tế; tổ chức các hoạt động quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe; tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng người tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên…

Tại buổi ký kết các đại biểu của 2 ngành đã thảo luận thống nhất cơ chế, nội dung và giải pháp phối hợp trong công tác bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

Thông qua việc ký kết nhằm nâng cao chất lượng công tác y tế trường học, giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật học đường, nâng cao sức khỏe cho học sinh, đảm bảo điều kiện cho học sinh được phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và trí tuệ.

Hoàng Lan- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật