HUYỆN MÈO VẠC TỔ CHỨC LỄ HỘI HOA TAM GIÁC MACH KHÔNG KHÓI THUỐC LÁNgày 06.11, tại Sân vận động huyện Mèo Vạc, Ban Chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức sự kiện Lễ hội Hoa tam giác mạch không khói thuốc lá năm 2022

Tiết mục văn nghệ tuyên truyền về Phòng chống tác hại thuốc lá

Tiết mục văn nghệ tuyên truyền về Phòng chống tác hại thuốc lá

Dự buổi lễ có đồng chí Ngô Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc, Trưởng Ban chăm sóc sức khoẻ nhân dân huyện Mèo Vạc; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, học sinh trên đia bàn huyện.

  Lễ hội Hoa tam giác mạch không khói thuốc lá được tổ chức bằng hình thức sân khấu hoá và diễu hành tuyên truyền. Thông qua các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm nhằm tuyên truyền đến người dân, du khách tham quan Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá nói chung và huyện Mèo Vạc nói riêng về các nội dung liên quan đến công tác phòng chống tác hại thuốc lá cũng những ảnh hưởng của thuốc lá đối với sức khỏe. Đồng thời kêu gọi mỗi cá nhân, đơn vị, tổ chức cùng chung tay hành động để từ bỏ thuốc lá vì sức khỏe của cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ ông Ngô Mạnh Cường yêu cầu: Các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan truyền thông trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật phòng chống tác hại của thuốc lá nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về mức độ nguy hiểm, tác hại của việc sử dụng thuốc là và tầm quan trọng của việc phòng chống tác hại của thuốc lá. Vận động cán bộ đảng viên, công chức viên chức, thanh niên, học sinh, sinh viên cũng như toàn dân nghiêm chỉnh thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá;  người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, địa phương cần đưa nội dung phòng chống tác hại thuốc lá và xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa qui định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào nội qui, qui chế của cơ quan, là tiêu chí thi đua của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;  Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể cần nêu cao vai trò trách nhiệm trong việc thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Tổ chức lồng ghép công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống tác hại của thuốc lá với cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Vận động các gia đình, dòng họ, nhà chùa, nhà thờ không sử dụng thuốc lá trong các đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư vào hương ước, qui ước của khu dân cư; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ qui định cấm hút thuốc tại các nơi làm việc, nhà hàng, trên các phương tiện giao thông công cộng và các địa điểm theo qui định của Luật phòng chống tác hại thuốc lá. Qua đó kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm pháp luật trong phòng chống tác hại của thuốc lá đồng thời khen thưởng, biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong việc xây dựng môi trường không khói thuốc.

Ngay sau khi kết thúc buổi tổ chức sự kiện các thành viên tham gia diễu hành, tuyên truyền cổ động trên các trục đường chính trên địa bàn thị trấn./.

Thu Hòa