Hội nghị tư vấn, thẩm định thiết kế chi tiết và dự toán dự án Trang thiết bị quản lý hình ảnh (PACS) và triển khai hệ thống quản lý Bệnh viện theo Thông tư số 54/TT-BYT, giai đoạn 2022-2025Chiều 17.8, tại Phòng họp tầng 2, nhà B, Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị tư vấn, thẩm định thiết kế chi tiết và dự toán dự án trang thiết bị quản lý hình ảnh (PACS) và triển khai hệ thống quản lý bệnh án theo Thông tư 54/TT-BYT, giai đoạn 2022-2025.

Đồng chí Vũ Hùng Vương- Phó Giám đốc Sở Y tế Chủ trì Hội nghị 

Đồng chí Vũ Hùng Vương- Phó Giám đốc Sở Y tế Chủ trì Hội nghị 

        Dự Hội nghị có các đồng chí là thành viên của Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 803/QĐ-SYT, ngày 07/8/2023 của Sở Y tế Hà Giang; Lãnh đạo, chuyên viên các Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lãnh đạo, chuyên viên công ty TNHH giải pháp công nghệ Đại Nam (Đơn vị tư vấn lập thiết kế chi tiết và dự toán dự án); Lãnh đạo, chuyên viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông và Công nghệ thông tin Hà Nội (Đơn vị thẩm tra thiết kế chi tiết và dự toán dự án).

    Dự án PACS thực hiện chuyển đổi số tại 03 bệnh viện lớn của tỉnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quang và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Yên Minh trên nguyên tắc kế thừa và phát huy hạ tầng hiện có, bổ sung mới các hạng mục cần thiết để từng bước đạt mức độ “Bệnh viện thông minh” theo Thông tư 54/2017/TT-BYT của Bộ Y tế; Hình thành hệ thống giám sát, điều hành quá trình chuyển đổi số đặt tại Sở Y tế nhằm duy trì, kết nối và vận hành chương trình chuyển đổi số ngành y tế một cách hiệu quả, thiết thực nhất. Tạo sự thay đổi tích cực toàn bộ hoạt động y tế, từ công tác quản trị đến công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mang lại hiệu quả tối ưu trong công tác khám và điều trị bệnh, tiết kiệm thời gian, chi phí cho nhà nước và người dân. Tổng mức đầu tư: 54.947.000.000 đồng, bao gồm chi phí xây lắp; Chi phí thiết bị; Chi phí quản lý dự án; Chi phí tư vấn phần CNTT; Chi phí dự phòng…

         Tại Hội nghị đại diện các Sở, ngành tham gia thảo luận, tham gia ý kiến vào hồ sơ thiết kế chi tiết dự toán dự án. Sau khi phê duyệt thiết kế chi tiết và dự toán trong thời gian tới ngành y tế sẽ Tổ chức lựa chọn nhà thầu./.

Thu Hoà- CDC Hà Giang