Hội nghị trực tuyến triển khai gửi và nhận dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT điện tửCác đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Hà Giang

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Hà Giang

Chiều ngày 2.7, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai gửi và nhận dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT điện tử quy định tại Quyết định số 4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế với 63 tỉnh, thành phố. Dự và chủ trì tại điểm cầu Bộ Y tế có đồng chí Nguyễn Đức Hoà, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam; tham dự còn có đại diện các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ Y tế và Văn phòng BHXH Việt Nam.

Tại điểm cầu tỉnh Hà Giang, dự có lãnh đạo Sở Y tế; các phòng chuyên môn trực thuộc Sở Y tế và BHXH tỉnh; Trung tâm kiểm soát bệnh tật; Trung tâm Y tế thành phố cùng lãnh đạo và đại diện các khoa phòng liên quan tham gia tại các điểm cầu BVĐK tỉnh và tuyến huyện.

          Theo Quyết định số 4750/QĐ-BYT của Bộ Y tế thì các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan BHXH có trách nhiệm thực hiện kiểm thử việc gửi và nhận dữ liệu điện tử kể từ ngày 1/4/2024 và thực hiện chính thức kể từ ngày 1/7/2024 để làm căn cứ giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Theo thống kê, tính đến ngày 1/7/2024 có 7.995/12.946 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu đúng lên cổng tiếp nhận của cơ quan BHXH Việt Nam, tuy nhiên còn nhiều cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu đúng đạt tỷ lệ thấp.

          Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Y tế và cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh đạt tỷ lệ gửi dữ liệu đúng cao đã chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện và thảo luận những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để triển khai chính thức việc gửi và nhận dữ liệu điện tử như: Đề xuất Vụ BHYT chủ trì họp với các bên viết phần mềm để điều chỉnh chung cho toàn quốc; sửa đổi các hướng dẫn của các trường thông tin để dễ thực hiện; rõ ràng minh bạch trong các thông tin lỗi, cái nào do lỗi phần mềm, cái nào do lỗi nghiệp vụ y tế...

          Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hoà, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam tiếp thu các ý kiến đóng góp của các tỉnh, đồng thời đề nghị các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp với Vụ BHYT - Bộ Y tế kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở khám chữa bệnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ gửi và nhận dữ liệu theo chuẩn dữ liệu đầu ra ban hành kèm theo Quyết định số 4750/QĐ-BYT kể từ ngày 1/7/2024.

Thuỳ Dung - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật