Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai hệ thống quản trị an toàn thực phẩm tại Việt Nam và chuyên môn, nghiệp vụ về an toàn thực phẩm năm 2024Đ/c Ngọc Thanh Dũng, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP khai mạc hội nghị tập huấn

Đ/c Ngọc Thanh Dũng, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP khai mạc hội nghị tập huấn

Từ ngày 09-10.5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai hệ thống quản trị An toàn thực phẩm và công tác chuyên môn, nghiệp vụ năm 2024 cho cho lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Y tế huyện, thành phố và Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Tại lớp tập huấn, cán bộ Chi cục ATVSTP triển khai một số văn bản về: Thông tư 17/2023/TT-BYT ngày 25/9/2023 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về An toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; Thông tư 31/2023/TT-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ Y tế Quy định thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế; Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18/01/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; Quyết định số 75/QĐ-ATTP ngày 27/3/2024 của Cục An toàn thực phẩm về việc ban hành bộ câu hỏi đánh giá kiến thức, thực hành về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế và đáp án trả lời; hướng dẫn chuyên môn: Quy trình lấy mẫu, giám sát mối nguy thực hiện công tác kiểm tra, hậu kiểm, giám sát các sự kiện, lễ hội diễn ra trên địa bàn; hướng dẫn trạm Y tế xã, phường công tác tham mưu triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại địa phương. Đồng thời, triển khai Hệ thống quản trị ATTP tại Việt Nam; triển khai tập huấn sử dụng phần mềm quản lý ATTP.

Image Alt

Đ/c Nông Đức Huynh phó trưởng phòng Thanh tra - Nghiệp vụ Chi cục ATVSTP, truyền đạt một số văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

Sau nội dung tập huấn, lãnh đạo, cán bộ phụ trách ATTP tại các huyện/xã đã có phần trao đổi, thảo luận về công tác quản lý, chuyên môn thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại địa phương. Qua đó đã thống nhất, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại cơ sở.

Kết luận buổi tập huấn, Đ/c Ngọc Thanh Dũng, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP đề nghị lãnh đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tham mưu cho chính quyền địa phương chủ động công tác truyền thông, tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, lấy mẫu giám sát mối nguy đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Bích Hạnh- Chi cục ATVSTP tỉnh Hà Giang