Hội nghị trực tuyến quán triệt nội dung tác phẩmSáng 11.5, tại Hội trường lớn Tỉnh ủy, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung tác phẩm: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” (tác phẩm) của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường tr

Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Sở Y tế có đồng chí Nguyễn Văn Giao - Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Sở Y tế; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Y tế; Ủy viên Ban chấp hành và bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế.     

            Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính T.Ư đã giới thiệu quá trình biên soạn, xuất bản, bố cục tác phẩm; phân tích sâu sắc giá trị, nội dung cốt lõi, những điểm mới, ấn tượng của tác phẩm. Theo đó, tác phẩm là tập hợp các bài viết, bài phát biểu, chỉ đạo trên các cương vị công tác khác nhau của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam trong 10 năm qua. Tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng, là cẩm nang trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây là các vấn đề cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thể hiện nhuần nhuyễn phương châm: Kết hợp đồng bộ giữa “xây” và “chống”; giữa "đẩy lùi và ngăn chặn từ sớm, từ xa"; giữa xử lý nghiêm minh và phòng ngừa, giáo dục; giữa xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và cán bộ gắn liền với c

Đồng chí Nguyễn Văn Giao -  Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Sở Y tế phát biểu chí đạo hội nghị

hống suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị với sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, bạn bè quốc tế. Phát biểu kết luận hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Sở Y tế, đồng chí Nguyễn Văn Giao Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Sở Y tế phát biểu: Ngay sau khi nhận được tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” các chi, đảng bộ cần triển khai quán triệt nội dung tới cán bộ đảng viên, tổ chức cho cán bộ đảng viên đọc tác phẩm nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức cơ sở đảng. Đảng viên cần thực hiện các quy định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đảm bảo thiết thực, hiệu quả./.

Liên Hương