Hội nghị phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành Luật khám chữa bệnh và các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ mới ban hành.Đồng chí Nguyễn Văn Giao, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Giao, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 28.5, Sở Y tế tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành Luật khám chữa bệnh và các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ mới ban hành. Dự hội nghị có: Đồng chí Nguyễn Văn Giao, Giám đốc Sở Y tế; lãnh đạo các phòng thuộc Sở Y tế; Đại diện lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo phòng Kế hoạch tổng hợp và Tổ chức cán bộ/Tổ chức hành chính các Bệnh viện tuyến tỉnh, huyện; Trung tâm Y tế huyện, thành phố và các đơn vị Y tế trong toàn ngành.

          Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 được Quốc hội khóa XV đã thông qua ngày 09/01/2023 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024. Để triển khai thực hiện Luật, Chính phủ Bộ Y tế đã ban hành Nghị định và các Thông tư hướng dẫn Luật, trong đó có Nghị định số 96/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh. Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Giao, Giám đốc Sở cho biết, Nghị định 96 có nhiều nội dung mới cụ thể: Nghị định Quy định trong cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và quản lý hành nghề, cụ thể hóa các nội dung về hướng dẫn thực hành trong khám bệnh, chữa bệnh, điều kiện, hồ sơ, thủ tục cấp mới, cấp lại, gia hạn điều chỉnh, giấy phép hành nghề và đăng ký hành nghề trong khám bệnh chữa bệnh hoạt động của Hội đồng y khoa quốc gia trong kiểm tra đánh giá năng lực người hành nghề; Quy định cụ thể việc kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề được thực hiện từ 01/01/2027 đối với bác sĩ, từ 01/01/2028 đối với y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y và đối với 03 chức danh hành nghề mới bao gồm: Dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng thực hiện kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề từ 01/01/2029. Quy định chuyển tiếp việc cấp giấy phép hành nghề trong giai đoạn từ ngày 01/01/2024 đến thời điểm phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề theo lộ trình của Luật; Quy định thời hạn giấy phép hành nghề là 5 năm kể từ ngày cấp sau đó phải tiếp tục gia hạn giấy phép hành nghề nếu người hành nghề có đủ điều kiện để cập nhật kiến thức y khoa liên tục; Quy định về thời gian thực hành trong khám bệnh chữa bệnh theo đó rút ngắn thời gian thực hành đối với tất cả các chức danh; Quy định việc cấp giấy phép hoạt động và quản lý cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong đó có một số hình thức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được bổ sung điều chỉnh có một số loại hình cơ sở khám bệnh chữa bệnh mới như: Phòng khám bác sĩ y khoa, phòng khám y sĩ, phòng khám liên chuyên khoa, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Y học gia đình… Quy định liên quan đến đánh giá chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh quy định về xếp cấp chuyên môn kỹ thuật đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để thay thế cho xếp hạng cơ sở chữa bệnh để thực hiện kể từ 01/01/2025. Quy định vấn đề huy động, điều động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A và tình trạng khẩn cấp…

          Tại hội nghị, Sở Y tế cũng đã triển khai thông tư số 32/2023/TT-BYT Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Triển khai, cập nhật nội dung chính sách mới, Quy định mới của Bộ Nội vụ và Thông tư số 06/2024/TT-BYT ngày 16/5/2024 của Bộ Y tế quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế; triển khai Sổ Sức khỏe điện, nhiệm vụ giải pháp cải cách hành chính; Chương trình tài trợ triển khai giải pháp Y tế thông minh; Một số nội dung về khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế năm 2024.

          Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Giao, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: Các đơn vị cần rà soát kế hoạch, trang thiết bị phương tiện, nhân lực của đơn vị để thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh; Tập trung phối hợp đẩy nhanh công tác tiêm chủng. Đối với 4 huyện phía Bắc, đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 2 bạch hầu, đảm bảo tỷ lệ đạt trên 90% trở lên; Tích cực tuyên truyền phòng chống ngộ độc thực phẩm, lưu ý các loại thực phẩm chứa độc tố tự nhiên; Quản lý, ra soát trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế; Xây dựng kế hoạch đào tạo; Chuẩn bị các điều kiện để kiện toàn cán bộ quản lý; triển khai ứng dựng công nghệ thông tin, khám chữa bệnh từ xa, sổ khám chữa bệnh điện tử, hội chẩn trực tuyến…

Hồng Mai – Thùy Dung