Đoàn Thanh niên phường Nguyễn Trãi (TP Hà Giang) đã phối hợp với Trạm Y tế phường tiến hành làm sạch dữ liệu dân số tiến tới nền y tế thông minhTrong 5 ngày từ ngày 30.5 đến 3.6,  Đoàn Thanh niên phường Nguyễn Trãi (TP Hà Giang) đã phối hợp với Trạm Y tế phường tiến hành làm sạch dữ liệu dân số tiến tới triển khai lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Với hệ thống máy tính được kết nối internet, các đoàn viên đã chia nhóm cán bộ phụ trách các tổ dân phố phối hợp với tổ trưởng rà soát số khẩu/hộ hiện có trên địa bàn, đối chiếu với số dân đã được cập nhật trên hệ thống phần mềm.

Kết quả tính đến hết ngày 4.6, Trạm Y tế phường Nguyễn Trãi đã rà soát và cập nhật thông tin chính xác cho 9.470/10.449 công dân trên địa bàn phường, đạt 90% mục tiêu kế hoạch. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ và chuyển đổi số ngành Y tế. Tuy nhiên, dữ liệu công dân thường xuyên biến đổi từng giờ, từng ngày, do đó, công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và “làm sạch” phải được thực hiện liên tục, thường xuyên, với mục tiêu chuẩn hóa, số hóa dữ liệu dân cư.

Image Alt

Đoàn viên thanh niên phường Nguyễn Trãi phối hợp với cán bộ Trạm Y tế phường rà soát, cập nhật dữ liệu dân số

Trên cơ sở dữ liệu được làm sạch sẽ làm căn cứ để Trạm Y tế phường Nguyễn Trãi triển khai lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Qua đó, giúp người dân quản lý thông tin sức khỏe của mình được liên tục, suốt đời để chủ động phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe của chính mình. Đồng thời giúp bác sĩ nhanh chóng có được thông tin hành chính, tiền sử bệnh tật và tình trạng sức khỏe của người bệnh khi vào bệnh viện để có được phương án chăm sóc, điều trị phù hợp, kịp thời, hiệu quả.  

Xuân Mai -Trạm Y tế Phường Nguyễn Trãi, TPHG