Danh sách cơ sở đạt tiêu chuẩn an toàn sinh họcDANH SÁCH CƠ SỞ ĐẠT TIÊU CHUẨN AN TOÀN SINH HỌC

 

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Phòng Xét nghiệm ATSH

Số điện thoại

1

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang

Cơ sở 1: Phòng xét nghiệm vi sinh - Tổ 10 - phường Minh Khai - TP Hà Giang

Cấp II

0915033768

Cơ sở 2: Phòng xét nghiệm huyết thanh sàng lọc HIV/AIDS - Tổ 7 - phường Quang Trung - TP Hà Giang

Cấp I

2

Phòng xét nghiệm - Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn

Tổ 7 - TT Đồng Văn - Huyện Đồng Văn

Cấp I

 

3

Phòng xét nghiệm - Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên

Tổ 10 - TT Vị Xuyên - Huyện Vị Xuyên

Cấp I

 

4

Phòng xét nghiệm vi sinh - Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh

Tổ 6 - TT Yên Minh - Huyện Yên Minh

Cấp I

 

5

Phòng xét nghiệm vi sinh - Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang

Tổ 1 - TT Việt Quang - Huyện Bắc Quang

Cấp I

 

6

Phòng xét nghiệm - Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ

Tổ 4 - TT Tam Sơn - Huyện Quản Bạ

Cấp I

 

7

Phòng xét nghiệm - Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần

Tổ 4 - TT Cốc Pài - Huyện Xín Mần

Cấp I

 

8

Phòng xét nghiệm - Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh

Tổ 8 - phường Quang Trung - TP Hà Giang

Cấp I

 

9

Phòng xét nghiệm - Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì

Tổ 3 - TT Vinh Quang - huyện Hoàng Su Phì

Cấp I

 

10

Phòng xét nghiệm - Bệnh viện Mắt

Tổ 10 - phường Minh Khai - TP Hà Giang

Cấp I

 

11

Phòng xét nghiệm - Bệnh viện Lao & bệnh phổi

Tổ 3 - phường Minh Khai - TP Hà Giang

Cấp I

 

12

Phòng xét nghiệm vi sinh -Bệnh viện đa khoa tỉnh

Tổ 10 - phường Minh Khai - TP Hà Giang

Cấp II

0904174698

13

Phòng xét nghiệm - Trung tâm Y tế thành phố

Tổ 4 - phường Trần Phú - TP Hà Giang

Cấp I

 

14

Phòng xét nghiệm - Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc

Tổ 5 - TT Mèo Vạc - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang

Cấp I

02193.871.113

15

Bệnh viện đa khoa Đức Minh

Số 22 đường Nguyễn Du, Tổ 16, P Nguyễn Trãi, TP Hà Giang

Cấp I

0912037579

16

Trung tâm Y tế huyện Yên Minh

Tổ 6 - TT Yên Minh - Huyện Yên Minh

Cấp I

02196.541.999

17

Trung tâm Y tế huyện Quản Bạ

Tổ 4 - TT Tam Sơn -Huyện Quản Bạ

Cấp I

02193.507.725

18

Trung tâm Y tế huyện Quang Bình

Tổ 5 - TT Yên Bình - Huyện Quang Bình

Cấp I

02193.820.609

19

Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn

Tổ 7 - TT Đồng Văn - Huyện Đồng Văn

Cấp I

0965660999

20

Trung tâm Y tế huyện Xín Mần

Tổ 4 - TT Cốc Pài - Huyện Xín Mần

Cấp I

02193.836.128

21

Trung tâm Y tế huyện Hoàng Su Phì

Tổ 5 - TT Vinh Quang -huyện Hoàng Su Phì

Cấp I

 

22

Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình

Tổ 5 - TT Yên Bình - Huyện Quang Bình

Cấp I

0919.518.768

23

Bệnh viện đa khoa Nà Trì

Xã Nà Trì - huyện Xín Mần

Cấp I

0965251717

24

Phòng xét nghiệm - Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê

Tổ 1 - Thị trấn Yên Phú - huyện Bắc Mê

Cấp I

0984791071

25

Phòng xét nghiệm - Trung tâm Y tế huyện Bắc Mê

Tổ 5 - thị trấn Yên Phú - huyện Bắc Mê

Cấp I

02196.504.060

26

Phòng xét nghiệm - Trung tâm Y tế huyện Bắc Quang

Tổ 1 - TT Việt Quang - Huyện Bắc Quang

Cấp I

02193.822.788

27

Phòng xét nghiệm - Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc

Tổ 5 - thị trấn Mèo Vạc - huyện Mèo Vạc

Cấp I

02196.871.703

28

Phòng xét nghiệm Khoa xét nghiệm, Huyết học truyền máu, Giải phẫu bệnh - Bệnh viện đa khoa tỉnh

Tổ 10 - phường Minh Khai - TP Hà Giang

Cấp I

0904174698