Công bố các Quyết định về tổ chức bộ máy Phòng khám, quản lý sức khỏe cán bộĐồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định về tổ chức bộ máy Phòng khám, quản lý sức khoẻ cán bộ trực thuộc BVĐK tỉnh

Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định về tổ chức bộ máy Phòng khám, quản lý sức khoẻ cán bộ trực thuộc BVĐK tỉnh

Chiều 15.4, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố các Quyết định về tổ chức bộ máy đối với Phòng khám, Quản lý sức khỏe cán bộ thuộc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh. Tham dự có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Y tế và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

          Tại buổi Lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 1374-QĐ/TU ngày 01/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giải thể Phòng khám, quản lý sức khỏe cán bộ thuộc Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và giao thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh về BVĐK tỉnh, trực thuộc Sở Y tế. Phòng khám, quản lý sức khỏe cán bộ thuộc Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh chuyển giao nguyên trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị và 13 viên chức về BVĐK tỉnh. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp nhận và bổ sung chức năng nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho BVĐK tỉnh theo đúng quy định.

          Lãnh đạo Sở Nội vụ công bố Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 08/4/2024 của UBND tỉnh về việc tổ chức lại BVĐK tỉnh trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang và thành lập Phòng khám, quản lý sức khỏe cán bộ trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Phòng khám, quản lý sức khỏe cán bộ thuộc Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Cơ cấu tổ chức của BVĐK tỉnh sau khi thành lập phòng khám, quản lý sức khỏe cán bộ gồm 10 phòng, 32 khoa. Sở Y tế tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BVĐK tỉnh và quyết định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, khoa thuộc BVĐK tỉnh; sắp xếp viên chức, người lao động theo quy định để hoạt động của bệnh viện không bị gián đoạn. Đồng thời, lãnh đạo Sở Nội vụ cũng đã công bố Quyết định số 483/QĐ/UBND ngày 08/4/2024 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BVĐK tỉnh trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang.

          Phát biểu tại buỗi Lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý nhấn mạnh: Việc tổ chức lại Phòng khám, quản lý sức khỏe cán bộ để phát huy hiệu quả Đề án số 24 của Tỉnh ủy nhằm tạo điều kiện thuận lợi về trang thiết bị khám, chữa bệnh, tạo sự liên thông trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ tỉnh, đồng thời thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc sắp xếp tinh gọn lại tổ chức, bộ máy. Trên cơ sở đó, Sở Y tế và BVĐK tỉnh khẩn trương ban hành các quyết định công tác cán bộ thuộc phòng khám theo thẩm quyền; rà soát, bổ sung quy chế làm việc giữa Phòng khám, quản lý sức khỏe cán bộ với các khoa, phòng. Cùng với đó, BVĐK tỉnh tạo điều kiện tốt nhất nhằm hỗ trợ, giúp đỡ viên chức, người lao động của Phòng khám, quản lý sức khỏe cán bộ tiếp nhận công việc thuận lợi, tiếp tục phát huy tối đa kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của ngành Y tế.

Thuỳ Dung - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật