Chi bộ Văn phòng Sở Y tế Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022Đ/c Lương Viết Thuần, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Đ/c Lương Viết Thuần, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

          Ngày 9.1, tại Hội trường B Sở Y tế, Chi bộ Văn phòng Sở Y tế tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022. Dự Đại hội có Đồng chí Lương Viết Thuần, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế.

          Chi bộ Văn phòng Sở Y tế trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế, có 34 đảng viên, trong đó có 33 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị. Đây là chi bộ tập trung nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt, giữ nhiều trọng trách trong Ngành Y tế.

          Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Sở Y tế, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chi bộ văn phòng luôn nêu cao tính gương mẫu, trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, lãnh chỉ đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết của Đại hội đã đề ra, tiêu biểu như: Tham mưu xây dựng đề án tinh giản biên chế của Ngành theo Nghị quyết số 39-NQ/TW; Sáp nhập 05 Trung tâm tuyến tỉnh, thành lập mới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt của Ngành giai đoạn 2021 – 2026; Triển khai Đề án đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; Tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và các hoạt động tiêm chủng, quản lý và sử dụng vắc xin, triển khai kế hoạch phòng chống HIV/AIDS, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone; Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống bão lụt thiên tai. Trong nhiệm kỳ qua, không có dịch bệnh lớn xảy ra, hoạt động các chương trình mục tiêu y tế cơ bản đều hoàn thành; Tham mưu triển khai đề án “Bác sỹ gia đình và mô hình phòng khám bác sỹ gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 – 2020”; Chỉ đạo các bệnh viên nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, cải tiến chất lượng bệnh viện, chấn chỉnh công tác chuyên môn; Tổ chức kiểm tra công tác y tế đối với các đơn vị định kỳ hàng năm... Bên cạnh đó, lĩnh vực Dược, quản lý hành nghề và BHYT, kế hoạch tài chính, thanh tra y tế được triển khai có hiệu quả. Đồng thời, công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên được chú trọng; Công tác quốc phòng an ninh được tăng cường...

          Để tiếp tục phát huy tốt hơn nữa những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2020 – 2022, chi bộ đề ra mục tiêu: Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng chi bộ vững mạnh; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, công chức trong đơn vị; Lãnh đạo các phòng chức năng và tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

          Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy khóa mới với 07 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Văn Giao, Phó Giám đốc Sở Y tế được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở Y tế nhiệm kỳ 2020 – 2022 và bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ cấp trên.

Hồng Mai