Bắc Quang kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện lần thứ X nhiệm kỳ 2023-2028



Ngày 22.5, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Bắc Quang tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm, phục vụ đại hội đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bắc Quang lần thứ X nhiệm kỳ 2023-2028

Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành lấy mẫu kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại nhà hàng phục vụ cho Đại hội

Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành lấy mẫu kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại nhà hàng phục vụ cho Đại hội

Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm tại nhà hàng được chọn phục vụ đại biểu trong thời gian diễn ra đại hội. Đoàn thực hiện kiểm tra 3 bước: kiểm tra giấy phép kinh doanh, hợp đồng mua bán hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ, giấy chứng nhận sức khỏe xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, hồ sơ, sổ sách ghi chép theo dõi sản phẩm, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ, quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm, nguồn gốc, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm... trong quá trình chế biến thực phẩm phải tuân thủ các quy định về vệ sinh cá nhân, lấy mẫu và lưu mẫu thức ăn đảm bảo đúng quy trình.

Qua kiểm tra cho thấy nhà hàng được giao nhiệm vụ phục vụ đại hội đã có sự chuẩn bị chu đáo cho công tác đón tiếp đại biểu và chuẩn bị 224 suất ăn phục vụ các đại biểu tham dự đại hội được đảm bảo an toàn, cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và ý thức, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong đại hội./.

Ma Thị Bể