Văn bản Bộ Y Tế

Bao gồm: văn bản chỉ đạo của các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Y Tế.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
1229/TB-BV 07/12/2021 1229/TB-BV V/v tổ chức chương trình báo cáo khoa học trực tuyến
458/TB-TTĐT 06/12/2021 458/TB-TTĐT Thông báo tuyển sinh các lớp "Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế" năm 2022
311/BC-TTYT 06/12/2021 311/BC-TTYT Báo cáo điều tra trường hợp có kết quả xét nghiệm Real-time SARS -CoV-2 35,38 tại khu cách ly số 1 huyện Xín Mần
3190 06/12/2021 3190 Thông báo tổ chức buổi đào tạo Y khoa với chủ đề "Tiếp cận đa chuyên khoa trong phòng ngừa, phát hiện và quản lý bệnh nhân võng mạc đái tháo đường giai đoạn sớm"
22/TT-BYT 02/12/2021 22/TT-BYT Quy định ngưng hiệu lực Thông tư số 04/2021/TT-BYT ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất
2219/NĐTW-KHTH 02/12/2021 2219/NĐTW-KHTH Đào tạo nhân viên y tế về điều trị Covid-19
1097/TTRB-P1 02/12/2021 1097/TTRB-P1 Công văn gửi các đơn vị về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19
14278/QLD-PCTTR 02/12/2021 14278/QLD-PCTTR tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh dược
4793/UBND-VHXH 02/12/2021 4793/UBND-VHXH v/v TRiển khai thực hiện Công văn số 4854/BTTTT-CBC ngày 26/11/2021 của Bộ TTTT
2780/VSDTTƯ-TCQG 01/12/2021 2780/VSDTTƯ-TCQG Sử dụng văc xin do COVAX Facility viện trợ để tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi
5500/QĐ-BYT 01/12/2021 5500/QĐ-BYT QĐ Phân công các BV tuyến trên trực tiếp hỗ trợ chuyên môn trong quản lý, điều trị COVID-19 tại các tỉnh,TP trực thuộc TW
19/TT-BYT 01/12/2021 19/TT-BYT Thông tư quy định mẫu văn bản, báo cáo thực hiện Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý Trang thiết bị y tế
4458/UBND-KTTH 01/12/2021 4458/UBND-KTTH V/v triển khai Thông tư số 93/2021/TT-BTC ngày 01/11/2021 quy định cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá
20/TT-BYT 01/12/2021 20/TT-BYT Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế
5496/QĐ-BYT 01/12/2021 5496/QĐ-BYT Quyết định về việc phân công công việc của Lãnh đạo Bộ Y tế
1880/TB-BYT 25/11/2021 1880/TB-BYT Thông báo kết luận của Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương về kiểm điểm tiến độ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID
2125/BVNĐTW-ĐT 25/11/2021 2125/BVNĐTW-ĐT Thông báo các khoá học nâng cao năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực
10036/BYT-TB-C 25/11/2021 10036/BYT-TB-C triển khai Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
434/TB-TTĐT 24/11/2021 434/TB-TTĐT Thông báo tuyển sinh: Khóa học về lạm dụng chất ở trẻ vị thành niên, Lớp Giải phẫu bệnh cơ bản
1492/KCB-PHCN.GĐ 20/11/2021 1492/KCB-PHCN.GĐ V/v cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động