Thông tin chi tiết văn bản số/ký hiệu: 6482/BYT-KH-TC

Thuộc tính Giá trị
Số/ký hiệu: 6482/BYT-KH-TC
Trích yếu: V/v hoàn thiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2016, 2017, 2018 CTMT Y tế - Dân số
Ngày CB: 14/11/2017

Tải xuống Quay lại