Tin tức & sự kiện

HỘI ĐÀM GIỮA SỞ Y TẾ TỈNH HÀ GIANG (VIỆT NAM) VÀ CỤC Y TẾ & KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HUYỆN MALYPHO, TỈNH  VÂN NAM (TRUNG QUỐC)

HỘI ĐÀM GIỮA SỞ Y TẾ TỈNH HÀ GIANG (VIỆT NAM) VÀ CỤC Y TẾ & KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HUYỆN MALYPHO, TỈNH VÂN NAM (TRUNG QUỐC) (19.12.2017 00:00)


HỘI NGHỊ KẾT NỐI DOANH NGHIỆP, HTX HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC DƯỢC LIỆU

HỘI NGHỊ KẾT NỐI DOANH NGHIỆP, HTX HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC DƯỢC LIỆU (19.12.2017 00:00)


HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TẬP HUẤN ĐO LƯỜNG, ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TẬP HUẤN ĐO LƯỜNG, ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH (19.12.2017 00:00)


SỞ Y TẾ KIỂM TRA CÔNG TÁC Y TẾ HUYỆN ĐỒNG VĂN NĂM 2017

SỞ Y TẾ KIỂM TRA CÔNG TÁC Y TẾ HUYỆN ĐỒNG VĂN NĂM 2017 (19.12.2017 00:00)


Mèo Vạc nói chuyện chuyên đề về phòng chống tác hại thuốc lá

Mèo Vạc nói chuyện chuyên đề về phòng chống tác hại thuốc lá (19.12.2017 00:00)


SỞ Y TẾ PHÚC TRA 04 XÃ THUỘC HUYỆN ĐỒNG VĂN ĐẠT BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA Y TẾ XÃ NĂM 2017

SỞ Y TẾ PHÚC TRA 04 XÃ THUỘC HUYỆN ĐỒNG VĂN ĐẠT BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA Y TẾ XÃ NĂM 2017 (19.12.2017 00:00)


TẬP HUẤN PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA LẠM DỤNG  ĐỒ UỐNG CÓ CỒN NĂM 2017

TẬP HUẤN PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA LẠM DỤNG ĐỒ UỐNG CÓ CỒN NĂM 2017 (19.12.2017 00:00)


TẬP HUẤN PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ GIÁO VIÊN TẠI HUYỆN QUẢN BẠ

TẬP HUẤN PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ GIÁO VIÊN TẠI HUYỆN QUẢN BẠ (19.12.2017 00:00)


ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BỘ Y TẾ THĂM VÀ  LÀM VIỆC VỚI SỞ Y TẾ TỈNH

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BỘ Y TẾ THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI SỞ Y TẾ TỈNH (19.12.2017 00:00)


BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN TỈNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHÓA V NHIỆM KỲ 2017 - 2022

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN TỈNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHÓA V NHIỆM KỲ 2017 - 2022 (27.11.2017 00:00)


ĐẠI HỘI CHI BỘ VĂN PHÒNG  SỞ Y TẾ NHIỆM KỲ 2017 - 2020

ĐẠI HỘI CHI BỘ VĂN PHÒNG SỞ Y TẾ NHIỆM KỲ 2017 - 2020 (27.11.2017 00:00)


QUẢN BẠ TẬP HUẤN VỀ QUẢN LÝ VÀ THỰC HÀNH TIÊM CHỦNG

QUẢN BẠ TẬP HUẤN VỀ QUẢN LÝ VÀ THỰC HÀNH TIÊM CHỦNG (21.11.2017 00:00)

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website giao diện mới thế nào?

Xem kết quả

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn