Truyền thông phòng chống bệnh Bạch hầu trên địa bàn huyện Yên MinhTrong 02 ngày, từ ngày 14-15.11. Trung tâm y tế huyện đã phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp về phòng, chống dịch bệnh Bạch hầu tại Trường Tiểu học thị trấn Yên Minh, Trường PTDTBT Tiểu học xã Hữu Vinh và tại chợ trung tâm xã Mậu Duệ cho cán bộ, giáo viên, học sinh và đông đảo quần chúng nhân dân.

Cán bộ Trung tâm KSBT tỉnh truyền thông tại Trường PTDTBT Tiểu học xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh.

Cán bộ Trung tâm KSBT tỉnh truyền thông tại Trường PTDTBT Tiểu học xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh.

Nội dung tuyên truyền gồm: Tình hình dịch bệnh Bạch hầu trên địa bàn tỉnh hiện nay; Biểu hiện, đường lây truyền, cách phòng bệnh và những khuyến cáo cho cộng đồng, hướng dẫn người dân cách sử dụng tờ rơi tuyên truyền về bệnh Bạch hầu.

Qua đợt truyền thông đã bổ sung được những kiến thức cơ bản về dịch bệnh Bạch hầu và các biện pháp phòng bệnh có hiệu quả cho cán bộ, giáo viên, học sinh và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia nghe truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bệnh Bạch hầu cũng như các biện pháp phòng bệnh, từ đó giúp người dân chủ động đi tiêm chủng và thực hiện các biện pháp phòng bệnh Bạch hầu cũng như các bệnh truyền nhiễm khác nguy hiểm.

Trong thời gian tới Trung tâm Y tế huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp đảm bảo có hiệu quả về phòng, chống dịch bệnh Bạch hầu nói riêng, phòng chống bệnh truyền nhiễm nói chung.

Ngọc Bích - TTYT huyện Yên Minh