Truyền thông hưởng ứng “Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con” năm 2021Tuyên truyền lưu động hưởng ứng  “Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con” trên địa bàn thành phố

Tuyên truyền lưu động hưởng ứng “Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con” trên địa bàn thành phố

         Hưởng ứng “Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021”, từ ngày 01 - 10.6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến hành tổ chức các hoạt động truyền với chủ đề “Hướng tới loại trừ HIV từ mẹ sang con vào năm 2030”.

         Các hình thức được tổ chức truyền thông trong Tháng cao điểm: phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng như Báo Hà Giang, Đài PTTH tỉnh tuyên truyền các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; tuyên truyền lưu động, treo băng dôn tại các trục đường khu vực trung tâm thành phố.

         Thông qua các hoạt động tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai, vợ của người nhiễm HIV trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có hành vi nguy cơ cao hiểu và biết về lợi ích của xét nghiệm HIV và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con sớm; giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với phụ nữ mang thai nhiễm HIV, trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV, tăng cường hỗ trợ của gia đình, xã hội trong dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; cung cấp cho người dân biết được các điểm hỗ trợ, làm dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con như: xét nghiệm HIV bao gồm phụ nữ mang thai, cung cấp thuốc ARV cho phụ nữ nhiễm HIV bao gồm phụ nữ nhiễm HIV mang thai, cung cấp thuốc ARV điều trị dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con, chẩn đoán sớm nhiễm HIV ở trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV, đẩy mạnh các can thiệp và tăng cường chất lượng các dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con đồng thời thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của xã hội trong công tác phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, nhằm thực hiện mục tiêu “Loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030” được đề ra trong Chiến lược Quốc gia chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030./.

Thu Hòa