TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐỒNG VĂN TẬP HUẤN QUẢN LÝ, ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH MÃN TÍNH NĂM 2018Ngày 4.6, Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn tổ chức lớp tập huấn quản lý và điều trị các bệnh mạn tính, không lây nhiễm cho cán bộ Trung tâm Y tế huyện; Trạm trưởng và cán bộ phụ trách công tác Dược của các Trạm Y tế xã, thị trấn. Dự và khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Sấn Văn Cương, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện khai mạc và chỉ đạo

Đồng chí Sấn Văn Cương, Giám đốc Trung tâm Y tế khai mạc lớp tập huấn

Đồng chí Sấn Văn Cương, Giám đốc Trung tâm Y tế khai mạc lớp tập huấn

Lớp tập huấn đã được giảng viên của Trung tâm Y tế chuyển tải các nội dung cụ thể như: Triển khai kế hoạch quản lý và điều trị bệnh mãn tính; hướng dẫn thực hiện hệ thống phần mềm quản lý, chẩn đoán, điều trị bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường; công tác khám phát hiện, quản lý theo dõi người bệnh tại tuyến cơ sở; hướng dẫn thực hiện cập nhật hệ thống phần mềm thống kê báo cáo và cách thay đổi lối sống để phòng, chống các bệnh không lây nhiễm.

Qua lớp tập, học viên đã được trao đổi kiến thức, kỹ năng quản lý về các bệnh mạn tính không lây nhiễm, từ đó bước đầu thiết lập và triển khai hoạt động quản lý bệnh mạn tính không lây nhiễm tại tuyến xã, thực hiện hiệu quả trong việc khám phát hiện, điều trị, quản lý bệnh mãn tính tại cộng đồng nói riêng và công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn nói chung được tốt hơn.                                                                                                        

 

Hoàng Lệ -TTYT huyện Đồng Văn