Ngành y tế Hà Giang: Sứ mệnh chăm sóc sức khỏe người dân