NGÀNH Y TẾ HÀ GIANG TÍCH CỰC ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ NGƯỜI BỆNHNhững năm qua, cùng với các ngành, các cấp triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”, ngành Y tế Hà Giang đã và đang tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngày 27.7.2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 115, phê duyệt Kế hoạch triển khai “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Đây là điểm nhấn, tạo những chuyển biến rõ nét của ngành Y tế

Các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuẩn bị ca phẫu thuật cho người bệnh

Các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuẩn bị ca phẫu thuật cho người bệnh

Ngành Y tế Hà Giang hiện có 5 bệnh viện tuyến tỉnh; 11 Trung tâm y tế tuyến huyện; 19 PKĐK khu vực và 177 trạm y tế xã với tổng số 4.258 cán bộ, nhân viên. Toàn tỉnh có 10,9 bác sỹ/10 nghìn dân và 0,91 dược sỹ/10 nghìn dân; 100% các xã, phường, thị trấn có bác sỹ. Với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, của tỉnh, chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) ở các tuyến trong tỉnh những năm qua đã được nâng lên; điều kiện, chất lượng chăm sóc người bệnh được cải thiện.

Mặc dù vậy, ngành Y tế còn gặp nhiều khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu KCB như: Khả năng đáp ứng của các cơ sở KCB còn nhiều hạn chế; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị còn nhiều khó khăn; nguồn nhân lực có trình độ còn thiếu; một bộ phận cán bộ chậm đổi mới tư duy; nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, dẫn đến sự hợp tác giữa cán bộ y tế và người bệnh chưa cao; đời sống của cán bộ y tế vẫn còn khó khăn…

Vượt lên khó khăn, những năm qua ngành Y tế tỉnh đã tích cực chỉ đạo việc “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Đến nay, 100% các bệnh viện đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế; tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng giao tiếp cho cán bộ y tế; thành lập các đơn vị chăm sóc khách hàng; thực hiện quy định về trang phục của cán bộ y tế; triển khai thực hiện “đường dây nóng” theo chỉ đạo của Bộ Y tế; duy trì hòm thư góp ý của người bệnh và nhân dân; triển khai Đề án “Tiếp sức người bệnh trong bệnh viện” và hoạt động của Tổ công tác xã hội. Chú trọng xây dựng phong cách, thái độ phục vụ văn minh, thân thiện, không có tiêu cực, các cơ sở KCB đã xây dựng và thực hiện khẩu hiệu “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo”, đồng thời phát động phong trào thi đua “Tích cực rèn luyện y đức, tinh luyện y thuật”.

Từ thực hiện tốt việc “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, đến nay, tỷ lệ hài lòng của người bệnh về khả năng tiếp cận, sự minh bạch thông tin được nâng lên đáng kể; cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ người bệnh có nhiều tích cực. Đặc biệt, nhận xét của người bệnh về thái độ ứng xử, kết quả cung cấp dịch vụ có chuyển biến rõ nét, với sự hài lòng khá cao tại các cơ sở KCB.

Trong đánh giá của ngành Y tế tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh là đơn vị đạt số điểm cao nhất, đạt mức xuất sắc. Bs Hoàng Tiến Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, bệnh viện đã nhận được sự quan tâm, đầu tư về cơ sở vật chất, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sỹ. Thời gian qua, bệnh viện đã chú trọng đến việc xây dựng Quy tắc ứng xử cho đội ngũ cán bộ, nhân viên và thực hiện nghiêm túc. Hàng tuần, các khoa đều tổ chức họp lấy ý kiến phán ảnh của người bệnh, hàng tháng tổ chức họp Hội đồng người bệnh; lãnh đạo bệnh viện thường xuyên “vi hành” vào các cuộc họp Hội đồng người bệnh để nghe ý kiến của bệnh nhân sát hơn…

 

NHÓM PV