Kết quả triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-BCĐ ngày 30.3.021 của Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Hà Giang về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021, các hoạt động hưởng ứng với chủ đề “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới” đã được triển khai rộng khắp từ tỉnh đến huyện, xã, phường, thị trấn từ ngày 15.4.021 đến ngày 15.5.2021

Đoàn kiểm tra tại cơ sở dịch vụ ăn uống

Đoàn kiểm tra tại cơ sở dịch vụ ăn uống

       Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021”, Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, Ban Chỉ đạo CSSKND các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra các cơ sở, cá nhân có liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Công tác tuyên truyền chủ động, triển khai bằng nhiều hình thức, tuyên truyền trên báo đài, phát trên loa phát thanh xã, phường, thị trấn, tuyên truyền trên mạng xã hội Zalo, Facebook......; in cấp phát 12 đĩa hình, 195 đĩa tiếng, 16.000 tờ rơi, 55 băng rôn tuyên truyền.

       Trong tháng hành động, toàn tỉnh đã thành lập 190 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra 1.452 cơ sở, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 12 cơ sở với số tiền xử phạt 37.500.000đ. Qua thanh kiểm tra cũng đã đình chỉ hoạt động 02 cơ sở vi phạm. Xét nghiệm nhanh 513 mẫu, trong đó 297 mẫu hóa lý, 216 mẫu vi sinh.

       Công tác kiểm tra cho thấy có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền ở địa phương từ tỉnh đến huyện, xã đã quan tâm chú trọng triển khai công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn quản lý, chủ động và tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về ATTP.

       Trong quá trình thanh kiểm tra, các đoàn đã tuyên truyền gắn với hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID-19 từ đó giúp cho các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm nâng cao ý thức trách nhiệm về đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cộng đồng./.

Bích Hạnh