DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHDANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2019

 

TT

Tên cơ sơ khám chữa bệnh

Mã cơ sở KCB

Đăng ký ban đầu

Địa chỉ

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang

02001

2

P.Minh Khai - TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang

2

Bệnh xá Quân đội D40

02003

2

P. Ngọc Hà - TP Hà Giang- tỉnh Hà Giang

3

Bệnh viện Y Dược cổ truyền

02016

1

P. Quang Trung - TP Hà Giang- tỉnh Hà Giang

4

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

02227

1

P. Minh Khai - TP Hà Giang- tỉnh Hà Giang

5

Ban bảo vệ CS sức khỏe cán bộ tỉnh

02235

1

P. Minh Khai - TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang 

6

Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Giang

02237

0

Tổ 10 - P.Minh Khai - TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang

7

 
Phòng khám HIV/AIDS - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang

02238

0

Tổ 10 - P.Minh Khai - TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang

8

Phòng khám đa khoa Trí Đức

02239

1

Tổ 1 - Thị trấn Việt Quang - Bắc Quang - Hà Giang

9

Bệnh viện đa khoa Đức Minh

02240

1

Tổ 16 - P. Nguyễn Trãi - TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang 

10

Bệnh viện Phục hồi chức năng

02234

1

Xã Việt Lâm - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

11

Trung tâm y tế Thành phố Hà Giang

02226

0

P.Trần Phú - TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang 

11.1

TYT phường Quang Trung

02014

2

Phường Quang Trung - TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang 

11.2

TYT phường Trần Phú

02015

2

Phường Trần Phú - TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang 

11.3

TYT phường Nguyễn Trãi

02017

2

Phường Nguyễn Trãi - TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang 

11.4

TYT phường Minh Khai

02018

2

Phường Minh Khai - TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang 

11.5

TYT xã Ngọc Đường

02019

2

Xã Ngọc Đường - TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang 

11.6

TYT phường Ngọc Hà

02023

2

Phường Ngọc Hà - TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang 

11.7

TYT xã Phương Độ

02103

2

Xã Phương Độ - TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang 

11.8

TYT xã Phương Thiện

02104

2

Xã Phương Thiện -TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang 

12

Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn

02011

2

Thị trấn Đồng Văn - H. Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.1

TYT xã Lũng Cú

02025

2

Xã Lũng Cú - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.2

TYT xã Má Lé

02026

2

Xã Má Lé - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.3

TYT thị trấn Đồng Văn

02027

2

Thị trấn Đồng Văn - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.4

TYT xã Lũng Táo

02028

2

Xã Lũng Táo - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.5

TYT xã Phố Là

02029

2

Xã Phố Là - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.6

TYT xã Thài Phìn Tủng

02030

2

Xã Thài Phìn Tủng - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.7

TYT xã Sủng Là

02031

2

Xã Sủng Là - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.8

TYT xã Xà Phìn

02032

2

Xã Xà Phìn - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.9

TYT xã Tả Phìn

02033

2

Xã Tả Phìn - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.10

TYT xã Tả Lủng

02034

2

Xã Tả Lủng - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.11

TYT xã Phố Cáo

02035

2

Xã Phố Cáo - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang g

12.12

TYT xã Sính Lủng

02036

2

Xã Sính Lủng - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.13

TYT xã Sảng Tủng

02037

2

Xã Sảng Tủng - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.14

TYT xã Lũng Thầu

02038

2

Xã Lũng Thầu - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.15

TYT xã Hố Quáng Phìn

02039

2

Xã Hố Quáng Phìn - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.16

TYT xã Vần Chải

02040

2

Xã Vần Chải - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.17

TYT xã Sủng Trái

02042

2

Xã Sủng Trái - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.18

Phòng khám ĐKKV Lũng Phìn

02220

2

Xã Lũng Phìn - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

12.19

Phòng khám ĐKKV Phó Bảng

02221

2

Thị trấn Phó Bảng - huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang 

13

Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc

02012

2

Thị trấn Mèo Vạc - H. Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.1

TYT Thị trấn Mèo Vạc

02043

2

Thị trấn Mèo Vạc - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.2

TYT xã Thượng Phùng

02044

2

Xã Thượng Phùng - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.3

TYT xã Pải Lủng

02045

2

Xã Pải Lủnghuyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.4

TYT xã Pả Vi

02047

2

Xã Pả Vi - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.5

TYT xã Giàng Chu Phìn

02048

2

Xã Giàng Chu Phìn - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.6

TYT xã Sủng Trà

02049

2

Xã Sủng Trà - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.7

TYT xã Sủng Máng

02050

2

Xã Sủng Máng - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.8

TYT xã Sơn Vĩ

02051

2

Xã Sơn Vĩ - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.9

TYT xã Tả Lủng

02052

2

Xã Tả Lủng - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.10

TYT xã Cán Chu Phìn

02053

2

Xã Cán Chu Phìn - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.11

TYT xã Lũng Pù

02054

2

Xã Lũng Pù - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.12

TYT xã Lũng Chinh

02055

2

Xã Lũng Chinh - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.13

TYT xã Tát Ngà

02056

2

Xã Tát Ngà - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.14

TYT xã Nậm Ban

02057

2

Xã Nậm Ban - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.15

TYT xã Khâu Vai

02058

2

Xã Khâu Vai - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.16

TYT xã Niêm Tòng

02060

2

Xã Niêm Tòng - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.17

Phòng khám ĐKKV Niêm Sơn

02222

2

Xã Niêm Sơn - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

13.18

Phòng khám ĐKKV Xín Cái

02223

2

Xã Xín Cái - huyện Mèo Vạc - tỉnh Hà Giang 

14

Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh

02010

2

Thị trấn Yên Minh - H. Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.1

TYT Thị trấn Yên Minh

02061

2

Thị trấn Yên Minh - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.2

TYT xã Thắng Mố

02062

2

Xã Thắng Mố - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.3

TYT xã Phú Lũng

02063

2

Xã Phú Lũng - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.4

TYT xã Sủng Tráng

02064

2

Xã Sủng Tráng - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.5

TYT xã Na Khê

02066

2

Xã Na Khê - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.6

TYT xã Sủng Thài

02067

2

Xã Sủng Thài - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.7

TYT xã Hữu Vinh

02068

2

Xã Hữu Vinh - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.8

TYT xã Lao Và Chải

02069

2

Xã Lao Và Chải - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.9

TYT xã Đông Minh

02071

2

Xã Đông Minh - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.10

TYT xã Mậu Long

02072

2

Xã Mậu Long - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.11

TYT xã Ngam La

02073

2

Xã Ngam La - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.12

TYT xã Ngọc Long

02074

2

Xã Ngọc Long - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.13

TYT xã Đường Thượng

02075

2

Xã Đường Thượng - h. Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.14

TYT xã Du Tiến

02077

2

Xã Du Tiến - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.15

TYT xã Du Già

02078

2

Xã Du Già - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.16

Phòng khám ĐKKV Bạch Đích

02218

2

Xã Bạch Đích - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.17

Phòng khám ĐKKV Mậu Duệ

02219

2

Xã Mậu Duệ - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

14.18

Phòng khám đa khoa KV Lũng Hồ

02228

2

Xã Lũng Hồ - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

15

Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ

02009

2

Thị trấn Tam Sơn - H. Quản Bạ - tỉnh Hà Giang 

15.1

TYT Thị trấn Tam Sơn

02079

2

Thị trấn Tam Sơn - huyện Quản Bạ - tỉnh Hà Giang 

15.2

TYT xã Bát Đại Sơn

02080

2

Xã Bát Đại Sơn - huyện Quản Bạ - tỉnh Hà Giang 

15.3

TYT xã Nghĩa Thuận

02081

2

Xã Nghĩa Thuận - huyện Quản Bạ - tỉnh Hà Giang 

15.4

TYT xã Cán Tỷ

02082

2

Xã Cán Tỷ - huyện Quản Bạ - tỉnh Hà Giang 

15.5

TYT xã Cao Mã Pờ

02083

2

Xã Cao Mã Pờ - huyện Quản Bạ - tỉnh Hà Giang 

15.6

TYT xã Thanh Vân

02084

2

Xã Thanh Vân - huyện Quản Bạ - tỉnh Hà Giang 

15.7

TYT xã Quản Bạ

02087

2

Xã Quản Bạ - huyện Quản Bạ - tỉnh Hà Giang 

15.8

TYT xã Lùng Tám

02088

2

Xã Lùng Tám - huyện Quản Bạ - tỉnh Hà Giang 

15.9

TYT xã Quyết Tiến

02089

2

Xã Quyết Tiến - huyện Quản Bạ - tỉnh Hà Giang 

15.10

TYT xã Tả Ván

02090

2

Xã Tả Ván - huyện Quản Bạ - tỉnh Hà Giang 

15.11

TYT xã Thái An

02091

2

Xã Thái An - huyện Quản Bạ - tỉnh Hà Giang 

15.12

Phòng khám đa khoa KV Tùng Vài

02229

2

Xã Tùng Vài - huyện Quản Bạ - tỉnh Hà Giang 

15.13

Phòng khám đa khoa KV Đông Hà

02230

2

Xã Đông Hà - huyện Quản Bạ - tỉnh Hà Giang 

16

Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên

02005

2

Thị trấn Vị Xuyên -  H. Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.1

TYT xã Kim Thạch

02020

2

Xã Kim Thạch - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.2

TYT xã Phú Linh

02021

2

Xã Phú Linh - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.3

TYT xã Kim Linh

02022

2

Xã Kim Linh - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.4

TYT Thị trấn Vị Xuyên

02092

2

Thị trấn Vị Xuyên - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.5

TYT Thị trấn Việt Lâm

02093

2

Thị trấn Việt Lâm - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.6

TYT xã Minh Tân

02094

2

Xã Minh Tân - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.7

TYT xã Thuận Hoà

02095

2

Xã Thuận Hoà - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.8

TYT xã Tùng Bá

02096

2

Xã Tùng Bá - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.9

TYT xã Thanh Thủy

02097

2

Xã Thanh Thủy - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.10

TYT xã Thanh Đức

02098

2

Xã Thanh Đức - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.11

TYT xã Phong Quang

02099

2

Xã Phong Quang - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.12

TYT xã Xín Chải

02100

2

Xã Xín Chải - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.13

TYT xã Phương Tiến

02101

2

Xã Phương Tiến - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.14

TYT xã Lao Chải

02102

2

Xã Lao Chải - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.15

TYT xã Cao Bồ

02105

2

Xã Cao Bồ - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.16

TYT xã Đạo Đức

02106

2

Xã Đạo Đức - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.17

TYT xã Thượng Sơn

02107

2

Xã Thượng Sơn - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.18

TYT xã Linh Hồ

02108

2

Xã Linh Hồ - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.19

TYT xã Quảng Ngần

02109

2

Xã Quảng Ngần - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.20

TYT xã Việt Lâm

02110

2

Xã Việt Lâm - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.21

TYT xã Ngọc Linh

02111

2

Xã Ngọc Linh - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.22

TYT xã Ngọc Minh

02112

2

Xã Ngọc Minh - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.23

TYT xã Trung Thành

02114

2

Xã Trung Thành - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

16.24

Phòng khám đa khoa KV Bạch Ngọc

02232

2

Xã Bạch Ngọc - huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang 

17

Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê

02008

2

Thị trấn Yên Phú - H. Bắc Mê - tỉnh Hà Giang 

17.1

TYT xã Minh Sơn

02115

2

Xã Minh Sơn - huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang 

17.2

TYT xã Giáp Trung

02116

2

Xã Giáp Trung - huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang 

17.3

TYT xã Yên Định

02117

2

Xã Yên Định - huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang 

17.4

TYT thị trấn Yên Phú

02118

2

Thị trấn Yên Phú - huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang 

17.5

TYT xã Yên Phong

02120

2

Xã Yên Phong - huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang 

17.6

TYT xã Lạc Nông

02121

2

Xã Lạc Nông - huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang 

17.7

TYT xã Phú Nam

02122

2

Xã Phú Nam - huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang 

17.8

TYT xã Yên Cường

02123

2

Xã Yên Cường - huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang 

17.9

TYT xã Thượng Tân

02124

2

Xã Thượng Tân - huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang 

17.10

TYT xã Đường Hồng

02126

2

Xã Đường Hồng - huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang 

17.11

TYT xã Phiêng Luông

02127

2

Xã Phiêng Luông - huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang 

17.12

Phòng khám ĐKKV Đường Âm

02224

2

Xã Đường Âm - huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang 

17.13

Phòng khám ĐKKV Minh Ngọc

02225

2

Xã Minh Ngọc - huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang 

18

Bệnh viện ĐK KV Hoàng Su Phì

02006

2

Thị trấn Vinh Quang - Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.1

TYT thị trấn Vinh Quang

02128

2

Thị trấn Vinh Quang -  Hoàng Su Phì -  Hà Giang 

18.2

TYT xã Bản Máy

02129

2

Xã Bản Máy - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.3

TYT xã Thàng Tín

02130

2

Xã Thàng Tín - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.4

TYT xã Thèn Chu Phìn

02131

2

Xã Thèn Chu Phìn - huyện Hoàng Su Phì -  Hà Giang 

18.5

TYT xã Pố Lồ

02132

2

Xã Pố Lồ - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.6

TYT xã Bản Phùng

02133

2

Xã Bản Phùng - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.7

TYT xã Túng Sán

02134

2

Xã Túng Sán - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.8

TYT xã Đản Ván

02136

2

Xã Đản Ván - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.9

TYT xã Tụ Nhân

02137

2

Xã Tụ Nhân - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.10

TYT xã Tân Tiến

02138

2

Xã Tân Tiến - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.11

TYT xã Nàng Đôn

02139

2

Xã Nàng Đôn - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.12

TYT xã Pờ Ly Ngài

02140

2

Xã Pờ Ly Ngài - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.13

TYT xã Sán Xả Hồ

02141

2

Xã Sán Xả Hồ - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.14

TYT xã Bản Luốc

02142

2

Xã Bản Luốc - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.15

TYT xã Ngàm Đăng Vài

02143

2

Xã Ngàm Đăng Vài -  huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.16

TYT xã Bản Nhùng

02144

2

Xã Bản Nhùng - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.17

TYT xã Tả Sử Choóng

02145

2

Xã Tả Sử Choóng - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.18

TYT xã Bản Péo

02147

2

Xã Bản Péo - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.19

TYT xã Hồ Thầu

02148

2

Xã Hồ Thầu - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.20

TYT xã Nam Sơn

02149

2

Xã Nam Sơn - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.21

TYT xã Nậm Tỵ

02150

2

Xã Nậm Tỵ - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.22

TYT xã Nậm Khòa

02152

2

Xã Nậm Khòa - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.23

Phòng khám ĐKKV Thông Nguyên

02213

2

Xã Thông Nguyên - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.24

Phòng khám ĐKKV Chiến Phố

02214

2

Xã Chiến Phố - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

18.25

Phòng khám ĐKKV Nậm Dịch

02215

2

Xã Nậm Dịch - huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang 

19

Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần

02007

2

Thị trấn Cốc Pài - H. Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

19.1

TYT xã Nàn Xỉn

02153

2

Xã Nàn Xỉn - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

19.2

TYT xã Xín Mần

02154

2

Xã Xín Mần - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

19.3

TYT xã Bản Díu

02155

2

Xã Bản Díu - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

19.4

TYT xã Chí Cà

02156

2

Xã Chí Cà - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

19.5

TYT xã Thèn Phàng

02157

2

Xã Thèn Phàng - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

19.6

TYT xã Trung Thịnh

02158

2

Xã Trung Thịnh - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

19.7

TYT xã Pà Vầy Sủ

02159

2

Xã Pà Vầy Sủ - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

19.8

TYT xã Cốc Pài

02161

2

Xã Cốc Pài - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

19.9

TYT xã Cốc Rế

02162

2

Xã Cốc Rế - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

19.10

TYT xã Tả Nhìu

02163

2

Xã Tả Nhìu - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

19.11

TYT xã Thu Tà

02164

2

Xã Thu Tà - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

19.12

TYT xã Nàn Ma

02165

2

Xã Nàn Ma - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

19.13

TYT xã Bản Ngò

02166

2

Xã Bản Ngò - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

19.14

TYT xã Chế Là

02167

2

Xã Chế Là - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

19.15

TYT xã Nấm Dẩn

02169

2

Xã Nấm Dẩn - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

19.16

Phòng khám ĐKKV Ngán Chiên

02216

2

Xã Ngán Chiên - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

20

Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang

02004

2

Thị trấn Việt Quang - H. Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.1

TYT Thị trấn Việt Quang

02172

2

Thị trấn Việt Quang - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.2

TYT Thị trấn Vĩnh Tuy

02173

2

Thị trấn Vĩnh Tuy - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.3

TYT xã Tân Lập

02174

2

Xã Tân Lập - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.4

TYT xã Tân Thành

02175

2

Xã Tân Thành - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.5

TYT xã Đồng Tiến

02176

2

Xã Đồng Tiến - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.6

TYT xã Đồng Tâm

02177

2

Xã Đồng Tâm - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.7

TYT xã Tân Quang

02178

2

Xã Tân Quang - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.8

TYT xã Thượng Bình

02179

2

Xã Thượng Bình - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.9

TYT xã Hữu Sản

02180

2

Xã Hữu Sản - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.10

TYT xã Kim Ngọc

02181

2

Xã Kim Ngọc - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.11

TYT xã Việt Vinh

02182

2

Xã Việt Vinh - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.12

TYT xã Bằng Hành

02183

2

Xã Bằng Hành - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.13

TYT xã Quang Minh

02184

2

Xã Quang Minh - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.14

TYT xã Vô Điếm

02186

2

Xã Vô Điếm - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.15

TYT xã Việt Hồng

02187

2

Xã Việt Hồng - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.16

TYT xã Hùng An

02188

2

Xã Hùng An - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.17

TYT xã Đức Xuân

02189

2

Xã Đức Xuân - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.18

TYT xã Tiên Kiều

02190

2

Xã Tiên Kiều - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.19

TYT xã Vĩnh Hảo

02191

2

Xã Vĩnh Hảo - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.20

TYT xã Vĩnh Phúc

02192

2

Xã Vĩnh Phúc - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.21

TYT xã Đông Thành

02194

2

Xã Đông Thành - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.22

Phòng khám ĐKKV Đồng Yên

02211

2

Xã Đồng Yên - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

20.23

Phòng khám ĐKKV Liên Hiệp

02212

2

Xã Liên Hiệp - huyện Bắc Quang - tỉnh Hà Giang 

21

Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình

02013

2

Thị trấn Yên Bình - H. Quang Bình - tỉnh Hà Giang 

21.1

TYT xã Xuân Minh

02195

2

Xã Xuân Minh - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang 

21.2

TYT xã Tiên Nguyên

02196

2

Xã Tiên Nguyên - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang 

21.3

TYT xã Tân Nam

02197

2

Xã Tân Nam - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang 

21.4

TYT xã Bản Rịa

02198

2

Xã Bản Rịa - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang 

21.5

TYT xã Yên Thành

02199

2

Xã Yên Thành - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang 

21.6

TYT thị trấn Yên Bình

02200

2

Thị trấn Yên Bình - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang 

21.7

TYT xã Tân Trịnh

02201

2

Xã Tân Trịnh - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang 

21.8

TYT xã Tân Bắc

02202

2

Xã Tân Bắc - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang 

21.9

TYT xã Bằng Lang

02203

2

Xã Bằng Lang - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang 

21.10

TYT xã Yên Hà

02204

2

Xã Yên Hà - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang 

21.11

TYT xã Hương Sơn

02205

2

Xã Hương Sơn - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang 

21.12

TYT xã Nà Khương

02207

2

Xã Nà Khương - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang 

21.13

TYT xã Tiên Yên

02208

2

Xã Tiên Yên - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang 

21.14

TYT xã Vĩ Thượng

02209

2

Xã Vĩ Thượng - huyện Quang Bình - tỉnh Hà Giang 

21.15

Phòng khám đa khoa khu vực Xuân Giang

02206

2

Xã Xuân Giang - huyện Quang Bình - Hà Giang

22

Bệnh viện đa khoa Nà Trì

02217

2

Xã Nà Trì - H. Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

22.1

TYT xã Khuôn Lùng

02171

2

Xã Khuôn Lùng - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

22.2

TYT xã Quảng Nguyên

02168

2

Xã Quảng Nguyên - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang 

23

Bệnh xá Công an tỉnh Hà Giang

02202

2

P. Minh Khai, TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang

Ghi chú: Cột đăng ký ban đầu:
 - Ký hiệu là số 0: Không nhận đăng ký ban đầu
 - Ký hiệu là số 1: Nhận thẻ đăng ký ban đầu nội tỉnh
 - Ký hiệu là số 2: Nhận thẻ đăng ký ban đầu nội tỉnh và ngoại tỉnh

0