Danh sách các cơ sở Y tế có khả năng điều trị bệnh Viêm phổi do Corona virus tại tỉnh Hà GiangDanh sách các bệnh viện có khoa truyền nhiễm, Số điện đường dây nóng và số điện thoại

thường trực Ban giám đốc các bệnh viện

STT

Bệnh viện có khoa

 truyền nhiễm

Số điện thoại đường dây nóng

Số điện thoại thường trực Ban giám đốc

Ghi chú

1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh

0912.336.377

0915.227.456

0913.558.358

Được phân công tiếp nhận người bệnh nghi nhiễm nCoV

2

Bệnh viện đa khoa Mèo Vạc

0395785.730

0912.019.242

0915.506.237

 

3

Bệnh viện đa khoa Đồng Văn

0965.660.999

0388.900.165

0917.522.133

0965.660.999

 

4

Bệnh viện ĐKKV Yên Minh

0965.271.717

0917.372.497

0987.783.864

 

5

Bệnh viện đa khoa Quản Bạ

0965.291.717

0915.595.328

 

6

Bệnh viện đa khoa Bắc Mê

0858.461.888

0984.791.071

 

7

Bệnh viện đa khoa Vị Xuyên

0965.231.717

0977.404.078

0976.053.368

 

8

Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang

0978.159.055

0949.468.682

0973.746.690

0919.518.768

 

9

Bệnh viện đa khoa Quang Bình

0946.744.879

0946.744.879

0942.780.219

0847.209.999

 

10

Bệnh viện ĐKKV Hoàng Su Phì

0382.778.959

0978.662.059

0966.362.368

 

11

Bệnh viện đa khoa Xín Mần

0915.525.738

0916.527.095

0915.961.628

0915.486.454