BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC (20/3) VÀ NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM (25/3)Ngày 20.3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh (BVĐK) tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) và ngày Công tác xã hội (25/3). Dự có Ban Giám đốc Bệnh viện; đại diện Quỹ nhân ái Hà Giang, Nhóm Kết nối Yêu thương cùng cán bộ CCVC Bệnh viện

Giám đốc BVĐK tỉnh tặng hoa và tôn vinh cho tập thể và cá nhân có nhiều hoạt động hỗ trợ người bệnh năm 2017 tại BVĐK tỉnh.

Giám đốc BVĐK tỉnh tặng hoa và tôn vinh cho tập thể và cá nhân có nhiều hoạt động hỗ trợ người bệnh năm 2017 tại BVĐK tỉnh.

Tại buổi kỷ niệm, Ban lãnh đạo, cán bộ CCVC BVĐK tỉnh cùng nhau ôn lại Lịch sử và ý nghĩa Ngày Quốc tế hạnh phúc, tuyên truyền những chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; kiến thức kỹ năng xây dựng gia đình, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Theo đó, mỗi cá nhân cần gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người...

          Nhân dịp này, Giám đốc BVĐK tỉnh đã tôn vinh 01 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công tác xã hội; 02 tập thể, 01 cá nhân có nhiều hoạt động hỗ trợ người bệnh năm 2017 tại BVĐK  tỉnh.

 

Hồng Mai  Trung tâm TT/GDSK