HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 39/2017/TT-BYT CỦA BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH GÓI DỊCH VỤ Y TẾ CƠ BẢN CHO TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ


Ngày 18.1, Sở Y tế tổ chức Hội nghị Triển khai thông tư 39/2017/TT-BYT của Bộ Y tế Quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở. Dự Hội nghị có Bs CKII Lương Viết Thuần - Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo Trung tâm Y tế 11 huyện, thành phố, BVĐK tuyến huyện và lãnh đạo một số phòng chuyên môn của Sở Y tế.

Bs CKII Lương Viết Thuần - Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại Hội nghị

Bs CKII Lương Viết Thuần - Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại Hội nghị

Thông tư 39/2017/TT-BYT của Bộ Y tế gồm 7 Điều trong đó gói dịch vụ y tế cơ bản gồm: Gói dịch vụ y tế cơ bản do Quỹ BHYT chi trả áp dụng tại tuyến xã; gói dịch vụ y tế cơ bản phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khỏe áp dụng tại TTYT tuyến huyện và các Trạm y tế xã, phường, thị trấn để chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao sức khỏe và dự phòng; gói dịch vụ y tế cơ bản được cập nhật định kỳ từ 1-2 năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu. Thông tư cũng Quy định thanh toán dịch vụ y tế thuộc gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ BHYT chi trả thì người tham gia BHYT khi sử dụng các dịch vụ y tế thuộc gói dịch vụ y tế cơ bản sẽ được hưởng quyền lợi theo phạm vi được hưởng và mức hưởng theo quy định của pháp luật về BHYT và các quy định tại Thông tư này; người tham gia BHYT khi sử dụng các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế và các quyền lợi khác không thuộc gói dịch vụ y tế cơ bản quy định tại Thông tư này sẽ được cơ quan BHXH thanh toán theo quy định của pháp luật về BHYT. Khi thanh toán dịch vụ y tế do Quỹ BHYT chi trả thì giá các dịch vụ kỹ thuật được thực hiện theo quy định của pháp luật về giá khám bệnh, chữa bệnh BHYT và Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc; giá thuốc, vật tư y tế được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế. Đối với các dịch vụ CSSK, dự phòng và nâng cao sức khỏe để thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu y tế - dân số do kinh phí của Chương trình mục tiêu y tế - dân số chi trả theo quy định. Đối với các dịch vụ CSSK, dự phòng và nâng cao sức khỏe cho các đối tượng được Nhà nước bảo đảm kinh phí theo quy định hiện hành. Đối với các dịch vụ CSSK, dự phòng và nâng cao sức khỏe ngoài các dịch vụ quy định tại Khoản 1, 2 Điều này do ngân sách địa phương bảo đảm từ nguồn chi sự nghiệp y tế. Đối với các dịch vụ khác ngoài các dịch vụ quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này thì được phép thu của người sử dụng dịch vụ theo các quy định của pháp luật hiện hành, từ nguồn kinh phí xã hội hóa và nguồn kinh phí hợp pháp khác.

          Gói dịch vụ y tế cơ bản sẽ là cơ sở để đầu tư, phân bổ nguồn lực một cách hợp lý nhằm đảm bảo mọi cơ sở y tế đều phải cung cấp được một cách đầy đủ các dịch vụ y tế cơ bản có chất lượng cho người dân cũng như đảm bảo tính minh bạch và tăng trách nhiệm giải trình trong cung ứng dịch vụ và sử dụng quỹ BHYT. Mọi người dân khi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Trạm y tế xã sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT. Gói dịch vụ y tế cơ bản được xây dựng trên nguyên tắc tất cả mọi người dân đều có quyền được hưởng và được đảm bảo để có thể tiếp cận được các dịch vụ y tế cơ bản, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên và giảm chi phí cho người bệnh và đây cũng sẽ là động lực để y tế cơ sở, nhất là trạm y tế xã, phường, thị trấn nâng cao năng lực chuyên môn...          

  Hồng Mai - Trung tâm TT/GDSK


Các bài đã đăng

Xem thêm

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website giao diện mới thế nào?

Xem kết quả

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

danh sách cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn